สัมมนาวิชาการตลาด หัวข้อ Home Alone Marketing "จับกระแสใหม่ เจาะไลฟ์สไตล์คนอยู่คนเดียว" ฟรี
 


สัมมนาวิชาการตลาด หัวข้อ Home Alone Marketing "จับกระแสใหม่ เจาะไลฟ์สไตล์คนอยู่คนเดียว" ฟรี


 สัมมนาวิชาการตลาด หัวข้อ Home Alone Marketing

สัมมนาวิชาการตลาด หัวข้อ Home Alone Marketing "จับกระแสใหม่ เจาะไลฟ์สไตล์คนอยู่คนเดียว" ฟรี !!!

 

 

ภายในงาน ท่านจะได้พบกับ
-ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคนที่อยู่คนเดียว 
- กลยุทธ์เพื่อมัดใจกลุ่มคนอยู่คนเดียวเพื่อทำการตลาดให้มัดใจพวกเค้าเหล่านั้น
- กรณีศึกษาธุรกิจอินไซด์จับกลุ่มคนที่อยู่คนเดียว

 

นอกจากนี้ท่านยังได้เรียนรู้สูตรของความสำเร็จของเจ้าของธุรกิจที่ทำการตลาดกับกลุ่มคนที่อยู่คนเดียว
ซึ่ีงมาร่วมเสวนาเพื่อแนะนำช่องทางในการทำธุรกิจ พร้อมกันนี้ยังร่วมเล่นเกมลุ้นรับของรางวัล ภายในงานสัมมนา

 

วันที่ : ในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556
เวลา : 13.00 - 16.30 น.
สถานที่่ : ชั้น 6 ห้อง 603 อาคารมิว วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต

ทางทีมงานขอเรียนเชิญท่านลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ด่วนเพียง 80 ที่นั่งเท่านั้น

ลงทะเบียนที่ http://docs.google.com/forms/d/1o4N3LXoj7AHjtV02Mw4N9CbEvNp8e5qo_6CEYFrwyRk/viewform// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.