เนคเทค-ทรู ทุ่ม20ล้าน ผุดงานประชุมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตโลก
 


เนคเทค-ทรู ทุ่ม20ล้าน ผุดงานประชุมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตโลก


เนคเทค-ทรู ทุ่ม20ล้าน ผุดงานประชุมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตโลก

เนคเทค จับมือ กลุ่มทรู เตรียมจัดงานประชุมผู้ให้บริการและผู้เชี่ยวชาญอินเทอร์เน็ตนานาชาติ คาดนักธุรกิจและผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตกว่า 700 คนจากทั่วโลก แห่ร่วมงาน...

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 56 นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เปิดเผยว่า เนคเทคและกลุ่มทรูได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน APRICOT 2014 หรือ การประชุมสุดยอดผู้ให้บริการและผู้เชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลก ซึ่งเป็นการประชุมเชิงวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี 1996 ทั้งนี้ คาดว่างานดังกล่าวจะมีผู้ประกอบการแวดวงอินเทอร์เน็ต ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกัน งานดังกล่าวยังเป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทย ในด้านโครงสร้างพื้นฐานและอินเทอร์เน็ต ทั้งยังเป็นโอกาสอันดี สำหรับผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตทั้งในไทยและภูมิภาคเอเชียที่เข้าร่วมงาน เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือทั้งในเชิงวิชาการและธุรกิจ

ผู้อำนวยการ เนคเทค กล่าวอีกว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างแน่นอน คนไทยก็จะได้เห็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัย และแผนงานในอนาคตของผู้ให้บริการในต่างประเทศ ขณะเดียวกัน ยังถือเป็นการประกาศขีดความสามารถของภาครัฐและเอกชนไทย เกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ซึ่งในอีก 2 ปี จะเปิดประชาคมอาเซียน ซึ่งทำให้ประเทศไทยต้องพัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ขณะที่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ก็ประกอบด้วยผู้มีชื่อเสียง รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและเทคโนโลยี และผู้ที่อยู่ในงานด้านนโยบาย

นายสุพจน์ มหพันธ์ ผู้อำนวยการ ด้านธุรกิจบริการระหว่างประเทศ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของการจัดงานตลอด 19 ปี ที่ภาคเอกชนได้เข้าเป็นผู้จัดงานร่วมกับภาครัฐในการจัดงานระดับโลก ขณะเดียวกันก็ถือเป็นการเสริมสร้างสังคมการเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยด้วย เนื่องจากบุคลากรภายในงานล้วนเป็นผู้มีความรู้ที่จะมาช่วยแบ่งปันประสบการณ์และความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยกลุ่มทรูใช้งบประมาณในการจัดงานครั้งนี้ราว 20 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการสานต่อนโยบายกลุ่มทรู ที่ต้องการสร้างการเป็นที่รู้จักให้แก่ประเทศไทยในเวทีระดับโลก

ผู้อำนวยการ ด้านธุรกิจบริการระหว่างประเทศ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวอีกว่า การจัดงานครั้งนี้ คาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักธุรกิจ และผู้ประกอบการแวดวงอินเทอร์เน็ต อาทิ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ไอเอสพี) ผู้ให้บริการคอนเทนต์ ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ และผู้ให้บริการวงจรเช่าระหว่างประเทศจากทั่วโลกกว่า 700 คน จาก 400 บริษัท ใน 50 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงาน นอกจากนี้ ภายในงาน APRICOT 2014 ยังมีบุคลากรที่มีบทบาทอย่างมากในแวดวงอินเทอร์เน็ต ได้แก่ ดร.นี คเวย์ นอร์ ผู้พัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทวีปแอฟริกา และ ดร.กาญจนา กาญจนสุต นักวิชาการที่มีบทบาทในการพัฒนาระบบอีเมล์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทั้งนี้ งาน APRICOT 2014 จะจัดขึ้นในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18-28 ก.พ. 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยงานดังกล่าวจะแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนการอบรมเชิงปฏิบัติการ (เวิร์กช็อป) และงานเสวนา โดยผู้เข้าร่วมงานในส่วนการเวิร์กช็อป จะเสียค่าใช้จ่าย 500 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 16,000 บาท) และในส่วนเสวนาจะเสียค่าใช้จ่าย 600 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 19,000 บาท) โดยในส่วนของการเสวนานั้น ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานก่อนวันที่ 15 ม.ค. 2557 จะได้รับส่วนลดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน 20% ซึ่งหากเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือสมาชิก APIA (Asia&Pacific Internet Association) และ APNIC (Asia Pacific Network Information Centre) ก็จะได้รับส่วนลดอีก 25%.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.