สนข.เคาะไฮสปีดหัวหินมี.ค.57 ยันค่าโดยสารเฉลี่ย2บาท/กม.
 


สนข.เคาะไฮสปีดหัวหินมี.ค.57 ยันค่าโดยสารเฉลี่ย2บาท/กม.


 สนข.เคาะไฮสปีดหัวหินมี.ค.57 ยันค่าโดยสารเฉลี่ย2บาท/กม.


นายวิจิตต์ นิมิตรวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า สนข.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาออกแบบรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) สายกรุงเทพฯ-หัวหิน ระยะทาง 209 กิโลเมตร (กม.) มูลค่า 98,399 ล้านบาท รวม 3 ครั้งแล้ว คาดว่าจะสรุปรายละเอียดทั้งหมดได้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2557 หลังจากนั้นจึงจะนำเสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ต่อไป

ทั้งนี้ เบื้องต้นได้มีการปรับเปลี่ยนสถานีใหม่รวม 3 แห่ง จากเดิมที่กำหนดไว้ว่าจะใช้สถานีเดิมของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ทั้งหมด แต่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและการพัฒนาเมืองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้ปรับให้สอดคล้องและเหมาะสมมากขึ้น โดยจะมีการเวนคืนที่ดินประมาณ 900 ไร่ มูลค่าการเวนคืนประมาณ 4,100 ล้านบาท เมื่อผ่านอีไอเอแล้ว จะเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณา ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ต่อไป

นายวิจิตต์กล่าวว่า สำหรับผลการศึกษาแนวเส้นทางของไฮสปีดเทรนในเส้นทางนี้ จะเริ่มจากสถานีกลางบางซื่อ ไปตามแนวเส้นทางรถไฟสายใต้ ผ่านสถานีนครปฐม ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ประมาณ 500 เมตร ไปตามแนวทางรถไฟ โดยปรับเส้นทางบริเวณทางโค้งก่อนเข้าสู่สถานีราชบุรีที่สถานีรถไฟใหม่ ตำบลคูบัว แล้วจึงปรับไปใช้แนวถนนเพชรเกษมก่อนเข้าสู่สถานีเพชรบุรีใหม่ ที่ตำบลธงชัย จากนั้นจึงปรับกลับมาใช้แนวเส้นทางของรถไฟสายใต้ จนไปสิ้นสุดสถานีหัวหิน ตำบลบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายวิจิตต์กล่าวว่า จากการศึกษาด้านเศรษฐกิจจากการพัฒนารถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ-หัวหิน-ปาดังเบซาร์ มีอัตราส่วนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (อีไออาร์อาร์) จากช่วงกรุงเทพฯ-หัวหิน 8.11% เมื่อมีการพัฒนาเส้นทางจนถึงปาดังเบซาร์ จะมีอัตราส่วนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 12.76% กำหนดอัตราค่าโดยสารเบื้องต้นเฉลี่ย 2 บาทต่อกม.ซึ่งจะส่งผลให้ค่าโดยสารจากกรุงเทพฯ-หัวหิน รวมอัตราค่าแรกเข้าจะอยู่ที่ประมาณ 550 บาท

 

 

(ที่มา:มติชนรายวัน 18 ธ.ค.2556)// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.