สทศ.ประกาศเลื่อนสอบ GAT-PAT ประจำปี 2557
 


สทศ.ประกาศเลื่อนสอบ GAT-PAT ประจำปี 2557


สทศ.ประกาศเลื่อนสอบ GAT-PAT ประจำปี 2557

สทศ.ประกาศเลื่อนสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปี 2557 เนื่องจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง ในพื้นที่กรุงเทพฯ ด้าน ประธาน ทปอ. ยันไม่กระทบต่อการรับตรง ....

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ. นัดพิเศษ ซึ่งมี ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ เป็นประธาน ว่า เนื่องจากมีสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สทศ. จึงเป็นห่วงว่าจะส่งผลกระทบต่อนักเรียนที่จะเดินทางไปเข้าสอบในสนามสอบที่อยู่ใกล้พื้นที่ชุมนุม จึงได้หารือกับ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย รวมถึงประธานคณะทำงานแอดมิสชั่นส์ฟอรั่ม ผู้แทนจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และตัวแทนศูนย์สอบ 18 แห่ง เกี่ยวกับการจัดทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพหรือ PAT ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งทุกฝ่ายไม่มีใครสามารถคาดคะเนได้ว่าในวันที่ 7-10 ธ.ค.นี้ เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองจะเรียบร้อยหรือไม่ ดังนั้นจึงเห็นชอบตรงกันให้มีการเลื่อนวันสอบ GAT และ PAT ครั้งที่ 1/2557 จากเดิมสอบวันที่ 7-10 ธ.ค.56 เป็นวันที่ 8-11 มี.ค.57 และประกาศผลสอบวันที่ 24 เม.ย.57 ส่วนการสอบ GAT และ PAT ครั้งที่2/2557 เดิมกำหนดสอบวันที่ 8-11 มี.ค.57 เลื่อนเป็นวันที่ 26-29 เม.ย.57 และคาดว่าจะประกาศผลวันที่ 29 พ.ค.57

ผอ.สทศ. กล่าวด้วยว่า การเลื่อนสอบ GAT และ PAT ดังกล่าว ศ.ดร.สมคิด ในฐานะประธาน ทปอ. ยืนยันว่าจะไม่กระทบต่อการรับตรง และการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือ แอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2557 เนื่องจากการเปิดภาคเรียนที่1/2557 ของมหาวิทยาลัยจะเปิดในเดือนสิงหาคม ดังนั้นจึงสามารถขยับปฏิทินการรับตรง และแอดมิชชั่นออกไปจากกำหนดเดิมได้ นอกจากนี้ ยังเป็นผลดีที่ทำให้เด็กสามารถเรียนจบหลักสูตร และได้เตรียมความพร้อมมากขึ้น ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าการเลื่อนดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของนักเรียน ที่จะต้องได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกัน และไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.