ดัชนีคอรัปชันชี้! เดนมาร์ก,นิวซีแลนด์โปร่งใสสุด-ไทยร่วงที่102
 


ดัชนีคอรัปชันชี้! เดนมาร์ก,นิวซีแลนด์โปร่งใสสุด-ไทยร่วงที่102


ดัชนีคอรัปชันชี้! เดนมาร์ก,นิวซีแลนด์โปร่งใสสุด-ไทยร่วงที่102

ดัชนีภาพลักษณ์การคอรัปชันประจำปี 2013 ชี้ว่า เดนมาร์กและนิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีการคอรัปชันน้อยที่สุด ขณะที่ไทยคะแนนความโปร่งใสลดลง และอันดับตกไปอยู่ที่ 102

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ว่า ดัชนีภาพลักษณ์การคอรัปชัน (ซีพีไอ) ประจำปี 2013 ซึ่งจัดทำโดย องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (ทีไอ) ชี้ว่า ประเทศเดนมาร์กและนิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีการคอรัปชันน้อยที่สุด โดยมีคะแนนความโปร่งใส 91 คะแนน (เต็ม100) ขณะที่ประเทศไทย ร่วงลงมาอยู่ที่อันดับ 102 จากอันดับ 88 ในปีก่อน โดยมีคะแนนความโปร่งใสเพียง 35 คะแนน ลดลง 2 คะแนน

ดัชนีภาพลักษณ์การคอรัปชัน เป็นดัชนีวัดระดับการคอรัปชันในภาครัฐในประเทศต่างๆทั่วโลก โดยในปีนี้ ทีไอ ใช้ผลการสำรวจ 13 ชิ้นในการให้คะแนนภาพลักษณ์การคอรัปชันใน 177 ประเทศ และพบว่าในปีนี้ กว่า 2 ใน 3 ของทั้ง 177 ประเทศ มีคะแนนความโปร่งใสต่ำกว่า 50 คะแนน และค่าเฉลี่ยประจำปีนี้คือ 43 คะแนน ซึ่งหากเทียบกับการสอบในโรงเรียนก็เท่ากับ สอบตก

เดนมาร์กและนิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่ได้คะแนนความโปร่งใสสูงสุดในปีนี้ คือ 91 คะแนน จากการมีเสรีภาพสื่อในระดับสูง, เปิดเผยการวงจรงบประมาณ และมีกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่แข็งแกร่ง ส่วนประเทศที่ได้คะแนนต่ำสุดในปีนี้คือ อัฟกานิสถาน, เกาหลีเหนือ และ โซมาเลีย ได้ไปเพียง 8 คะแนน จากปัญหาความรุนแรงในประเทศ

ส่วนอันดับอื่นๆที่น่าสนใจได้แก่ สหราชอาณาจักร อยู่ที่ 14 ได้ 76 คะแนน ขยับขึ้นมาจากปีก่อน 3 อันดับและคะแนนเพิ่มขึ้น 2 คะแนน จากการใช้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการรับสินบน, ซีเรีย ปีนี้คะแนนลดลง 9 คะแนน เหลือ 17/100 อยู่ที่ 168 จากเดิมที่ 144 เพราะเหตุสงครามกลางเมืองในประเทศ, สเปน ได้คะแนน 59/100 ลดลง 6 คะแนนหล่นจากที่ 30 มาอยู่ที่ 40 เพราะในปีนี้ทั้งรัฐบาลและเชื้อพระวงศ์ ต่างเข้าไปพัวพันในเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการคอรัปชัน

ขณะที่ สหรัฐอเมริกา ได้ 73 คะแนนและอยู่ที่อันดับ 19 ไม่เปลี่ยน เช่นเดียวกับจีน ที่ได้อันดับ 80 แต่คะแนนความโปร่งใสเพิ่มขึ้น 1 คะแนนอยู่ที่ 40/100 ส่วนรัสเซียอันดับดีขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่อันดับ 127 จาก 133 และญี่ปุ่นอยู่อันดับที่ 18 ลดลงไป 1 อันดับ

ส่วนในประเทศกลุ่ม 10 ชาติอาเซียน สิงคโปร์มีคะแนนความโปร่งใสสูงที่สุดคือ 86 คะแนน อยูอันดับ 5 จาก 177 ประเทศ ตามด้วยบรูไน มี 60 คะแนน (อันดับ 38), มาเลเซีย 50 คะแนน (อันดับ 53), ฟิลิปปินส์ 36 คะแนน (อันดับ 94), ไทย 35 คะแนน (อันดับ 102), อินโดนีเซีย 32 คะแนน (อันดับ 114), เวียดนาม 31 คะแนน (อันดับ 116), ลาว 26 คะแนน (อันดับ 140), เมียนมาร์ 21 คะแนน (อันดับ 157) และ กัมพูชา 20 คะแนน (อันดับ 160)

ดูตารางอันดับทั้งหมดได้ที่นี่// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.