กบง.ลดรีดเงินดีเซลเข้ากองทุนน้ำมันฯ 60 สต./ลิตร
 


กบง.ลดรีดเงินดีเซลเข้ากองทุนน้ำมันฯ 60 สต./ลิตร


กบง.ลดรีดเงินดีเซลเข้ากองทุนน้ำมันฯ 60 สต./ลิตร

กบง.เห็นชอบปรับลดเงินนำส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ สำหรับดีเซลลง 60 สตางค์/ลิตร พยุงราคาดีเซลไม่เกิน 30 บาท...

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.56 เห็นชอบปรับลดเงินนำส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับน้ำมันดีเซลลง 60 สตางค์/ลิตร จากเดิม 0 บาท เป็นกองทุนน้ำมันฯ ชดเชยให้ดีเซล 60 สตางค์/ลิตร เพื่อรักษาราคาจำหน่ายน้ำมันดีเซลให้ไม่เกิน 30 บาท/ลิตร ในขณะที่เงินนำส่งน้ำมันประเภทอื่นไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ทำให้กองทุนน้ำมันฯ มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจาก 115 ล้านบาท / วัน เป็น 144 ล้านบาท / วัน  โดยกองทุนน้ำมันฯ ยังมีฐานะเป็นบวกที่ 4,960 ล้านบาท ณ วันที่ 1 ธ.ค.56

นอกจากนี้ ที่ประชุม กบง. ยังอนุมัติโครงการส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรเทาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ภาคครัวเรือน วงเงิน 49 ล้านบาท ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตามตรวจสอบการใช้สิทธิ์ของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย และร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ตามโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน  ขณะเดียวกันที่ประชุมยังรับทราบรายงานผลการดำเนินการ ในการเพิ่มส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค.56 เป็นต้นไป.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.