สทศ.ย้ำไม่เลื่อนสอบ GAT-PAT
 


สทศ.ย้ำไม่เลื่อนสอบ GAT-PAT


สทศ.ย้ำไม่เลื่อนสอบ GAT-PAT

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.กำหนดจัดทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ  (PAT)  ครั้งที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 7-10 ธ.ค.2556 ขณะนี้ สทศ.พร้อมจัดสอบแล้ว ไม่จำเป็นต้องเลื่อนการสอบ จึงฝากให้นักเรียนที่สมัครสอบไว้แล้วตรวจเช็กข้อมูลการสอบทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

ผอ.สทศ.กล่าวต่อว่า ตารางสอบแกตแพต มีดังนี้ วันที่ 7 ธ.ค.เวลา 08.30-11.30 น. สอบ GAT เวลา 13.00-16.00 น. สอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ วันที่ 8 ธ.ค. เวลา 08.30-11.30 น. สอบ PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เวลา 13.00-16.00 น. สอบ PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู วันที่ 9 ธ.ค.เวลา 08.30 - 11.30 น. สอบ  PAT3  ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 13.00-16.00 น. สอบ PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม และวันที่ 10 ธ.ค. เวลา 08.30-11.30 น. สอบ PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ และเวลา  13.00-16.00 น. สอบ  PAT7.1  ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส  PAT7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น PAT7.4 ความถนัดทางภาษาจีน  PAT7.5  ความถนัดทางภาษาอาหรับ และ  PAT7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี ประกาศผลสอบวันที่ 19 ม.ค.2557.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.