ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดิน
 


ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดิน


ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2556 เวลา 14.00 น. ที่ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานเสวนาเปิดตัวหนังสือเรื่อง "ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดิน" เขียนโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ผู้รับใช้ถวายงานเบื้องพระยุคลบาทนานกว่า 35 ปี ซึ่งเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ โดยมี ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.มานิต รุจิวโรดม กรรมการผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กล่าวถึงพระพลานามัยและการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า พระองค์ท่านทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงดี มีพระพักตร์แจ่มใสตามที่ทุกท่านได้เห็นที่พระองค์เสด็จยังพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เมื่อวันที่ 25 พ.ย.ที่ผ่านมา ด้านการทรงงานพระองค์ในพระชนมพรรษาจะ 86 พรรษา ยังทรงงานทุกวัน เพียงแต่วิธีการอาจเปลี่ยนไปบ้างจะให้พระองค์เสด็จไปสมบุกสมบันเหมือนสมัยก่อนไม่ได้ จึงใช้เครื่องมือไอที คอมพิวเตอร์มากขึ้น เพราะอยู่ที่ไหนก็สั่งงานได้หมด และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงงานและเข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานพระองค์บ่อยครั้ง แล้วทรงมีรับสั่งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายังพวกเราว่าให้ทำอะไร อย่างไรบ้าง

ขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยมีเหตุการณ์ทางการเมือง เราจะทำอย่างไรให้เกิดความสงบ ดร.สุเมธ กล่าวว่า จิตเป็นนายของการกระทำ ถ้าจิตไม่ตั้งอยู่บนอคติ มีความตรงไปตรงมา มีหิริโอตตัปปะ มีความละอายต่อบาป ทำสิ่งที่ถูกต้อง ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจและร่วมกันพัฒนา บ้านเมืองก็อยู่ได้ ถ้าสังเกตเหตุการณ์ความขัดแย้งที่ผ่าน ๆ มา ทั้ง 14 ต.ค หรือพฤกษภาทมิฬ จะมีสิ่งหนึ่งที่พระองค์จะสอนเสมอคือให้คนไทยมีสติ เพราะเวลาเรามีอารมณ์ขึ้นมาเราย่อมขาดสติกันทุกฝ่าย ถ้าครองสติได้ พูดด้วยเหตุผลและตั้งอยู่ในธรรมะ ความดี ความถูกต้อง ตามที่พระองค์ทรงปฏิบัติมา เหตุการณ์ทั้งหลายและบ้านเมืองจะพ้นวิกฤติไปได้// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.