ห่วงปชช.นิยม ปลั๊กพ่วง ราคาถูก ชี้ต้นเหตุไฟไหม้
 


ห่วงปชช.นิยม ปลั๊กพ่วง ราคาถูก ชี้ต้นเหตุไฟไหม้


ห่วงปชช.นิยม ปลั๊กพ่วง ราคาถูก ชี้ต้นเหตุไฟไหม้

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกโรงเตือนประชาชนระวังภัยจากการใช้ปลั๊กพ่วงไม่ได้มาตรฐาน แนะเลือกของดีราคาเหมาะสม ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นการเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร...

นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ประชาชนควรตื่นตัวระวังอันตรายจากปลั๊กพ่วง ซึ่งปัจจุบันกลยุทธ์การตั้งราคาสินค้าที่ย่อมเยาสามารถเป็นจุดขายเสนอให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะสิ่งที่ผู้บริโภคนึกถึงคือการอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หลายชนิดในคราวเดียวกัน นอกจากผู้บริโภคต้องตรวจสอบคุณภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานแล้ว การตรวจสอบคุณภาพของสายพ่วงที่มีเต้ารับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยป้องกันอันตรายจากการเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินจนกระทั่งถึงชีวิตของผู้ใช้งาน ถ้าใช้ปลั๊กพ่วงจนปริมาณไฟรวมกันแล้วเกินกว่าขนาดที่ปลักพ่วงสามารถรับได้ สายไฟก็จะเกิดความร้อนขึ้น จนถึงกับทำให้ฉนวนหุ้มสายไฟหลอมละลาย เกิดไฟลุกไหม้ หรือสายไฟฟ้าร้อนถึงจุดหลอมละลายจนกระทั่งสายทองแดงภายในทั้งสองเส้นแตะกันก็จะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรทันที ซึ่งความร้อนที่มากขึ้นสามารถทำให้เกิดเพลิงไหม้

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวอีกว่า ปลั๊กพ่วงเป็นอุปกรณ์เสริมทางไฟฟ้าที่ยังไม่ได้มาตรฐานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ควบคุม จึงเป็นช่องว่างที่ทำให้ที่ผลิต จำหน่าย แสดงเครื่องหมายที่ทำให้ผู้ซื้อเข้าใจผิด เช่น ติดตรามาตฐาน มอก.11 ซึ่งเป็นมาตรฐานบังคับของสายไฟฟ้าไม่ใช่ของปลั๊กพ่วง ดังนั้นการเลือกใช้ปลั๊กพ่วงจึงควรพิจารณาให้ดี ทั้งส่วนประกอบต่างๆ ตัวปลั๊กเสียบตัวผู้ตัวเมีย สายไฟฟ้า และวัสดุที่ใช้ทำรางปลั๊ก อย่างไรก็ตาม สินค้าที่มีตราน่าเชื่อถือราคาสินค้าก็สูงตาม อาจเป็นดัชนีหนึ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพสินค้าที่เราใช้พิจารณาได้วิธีหนึ่ง

นางสาวเสาวณี กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันผู้บริโภคได้รับผลเสียและอันตรายจากการใช้ปลั๊กพ่วงมากขึ้น กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้มีการเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และสุ่มเก็บมาตรวจสอบคุณภาพเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค โดยในปีงบประมาณ 2557 นี้ จะได้ทำการสุ่มเก็บตัวอย่างปลั๊กพ่วงต่อไฟฟ้าในทุกภูมิภาคของประเทศ อย่างไรก็ตาม ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีการสุ่มตรวจสอบตัวอย่างปลั๊กพ่วงต่อจากจังหวัดพิจิตร นครสวรรค์ สิงห์บุรี ปทุมธานี ซึ่งจะมีการเผยแพร่ข้อมูลการทดสอบให้ประชาชนทราบต่อไป// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.