ลุ้นยกยอด "ทุนโอดอส" รุ่น 4 ให้อาชีวะ
 


ลุ้นยกยอด "ทุนโอดอส" รุ่น 4 ให้อาชีวะ


ลุ้นยกยอด

หวังตอบสนองการพัฒนาประเทศในอนาคต จ่อชงบอร์ดเปิดสอบรอบ 3

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในวันที่ 29 พ.ย.นี้ จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 ซึ่งหลังจากนี้คงต้องดูว่าจะมีผู้ผ่านการคัดเลือกเต็มตามจำนวน 1,729 ทุนหรือไม่ หากยังมีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่เต็มตามจำนวนกระทรวงศึกษาฯ มีแนวคิดที่จะนำทุนที่เหลือยกยอดให้กับนักเรียนสายอาชีวศึกษา เพราะไม่อยากให้ทุนเหลือเนื่องจากได้งบประมาณมาแล้วก็ควรจัดสรรให้แก่เด็กทั้งหมด ดังนั้นจึงอยากเปิดสอบรุ่นที่ 4 รอบ 3 โดยรอบนี้จะจัดสรรให้กับเด็กอาชีวศึกษาโดยเฉพาะ แต่ที่ผ่านมามีปัญหาว่าได้เปิดโอกาสให้แก่เด็กกลุ่มนี้อยู่แล้ว แต่ส่วนใหญ่ไม่ผ่านการคัดเลือกเพราะข้อสอบเน้นเนื้อหาสายสามัญมากกว่า จึงทำให้เด็กอาชีวะพลาดทุนไปอย่างน่าเสียดาย ทั้งที่หากได้ไปเรียนต่อในประเทศที่เป็นเลิศด้านอาชีวะจะเกิดประโยชน์กับประเทศในอนาคต โดยจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่มี รมว.ศึกษาธิการเป็นประธาน เพื่อพิจารณาในช่วงต้นเดือน ธ.ค.นี้ หรืออีกแนวทางหนึ่งอาจขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำทุนในส่วนที่เหลือไปสมทบในรุ่นที่ 5 ต่อไป

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวอีกว่า ในส่วนของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกของรุ่นที่ 4 รอบ 2 แล้ว ต้องเดินหน้าเตรียมความพร้อมแบบเข้มข้นต่อไป ซึ่งต้องเตรียมตัวให้เด็กมีความพร้อมจริงๆ เพื่อให้เด็กเมื่อได้เข้าเรียนแล้วต้องเรียนให้จบ ไม่อยากให้มีการขอกลับมาเรียนในประเทศไทยเหมือนรุ่นที่ผ่านๆ มา นอกจากนี้ต้องมีการปรับโครงสร้างในการบริหารในส่วนของสำนักงานปลัด ศธ.ด้วย เพราะเห็นว่าควรจะมีหน่วยงานที่มาดูแลเรื่องนี้ อาจเป็นสำนักงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน พร้อมทั้งจะต้องมีการวิจัยและติดตามการดำเนินโครงการฯ เพื่อดูว่าเด็กเรียนแล้วและสามารถนำมาพัฒนาประเทศได้หรือไม่ อีกทั้งเป็นโครงการที่เพิ่มโอกาสได้มากน้อยเพียงใด และทำอย่างไรที่จะให้เด็กอาชีวศึกษาได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นการตอบสนองกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.