บ๊ายบายเที่ยวบินที่ไกลที่สุดในโลก 18.5ชั่วโมง บน A340-500
 


บ๊ายบายเที่ยวบินที่ไกลที่สุดในโลก 18.5ชั่วโมง บน A340-500


บ๊ายบายเที่ยวบินที่ไกลที่สุดในโลก 18.5ชั่วโมง บน A340-500


// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.