ปี 57 เล็งใช้ข้อสอบกลางวัดผลเด็ก
 


ปี 57 เล็งใช้ข้อสอบกลางวัดผลเด็ก


ปี 57 เล็งใช้ข้อสอบกลางวัดผลเด็ก

ศธ.เล็ง ดำเนินการทดสอบจะดำเนินการเป็นอัตราส่วนระหว่างข้อสอบกลางกับข้อสอบปลายภาค คาดว่าจะเริ่มในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ซึ่งมีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องการประเมินและระบบทดสอบกลางว่าจะมีการดำเนินการไปในทิศทางใด โดยเบื้องต้นได้ข้อสรุปว่า ต่อไประบบการทดสอบจะดำเนินการเป็นอัตราส่วนระหว่างข้อสอบกลางกับข้อสอบปลายภาค คาดว่าจะเริ่มในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป โดยจะเริ่มใช้ข้อสอบกลางประมาณร้อยละ 30 และข้อสอบปลายภาคร้อยละ 70 จากนั้นจะค่อยๆเพิ่มอัตราส่วนของข้อสอบกลางในแต่ละปี แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 สำหรับข้อสอบกลางจะเป็นข้อสอบมาตรฐานที่ผ่านกระบวนการพิจารณาจากชุมนุมนักวัดผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งขณะนี้มีประมาณ 1,000 คน ที่จะมาร่วมกันดูแลเรื่องข้อสอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า อย่างไรก็ตาม มีกฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่าจะต้องมีการสอบเก็บคะแนนการสอบระหว่างภาคกับปลายภาคตามสภาพจริงไว้ด้วย ดังนั้น สพฐ.ยังต้องคงข้อสอบปลายภาคไว้เหมือนเดิม จะใช้ข้อสอบกลางทั้ง 100% ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ข้อสอบกลางนี้นอกจากจะทำให้ทราบภาพรวมผลการจัดศึกษาทั้งประเทศแล้ว ยังจะช่วยทำให้ครูรู้แนววิธีการออกข้อสอบที่ถูกต้อง โดยเฉพาะด้านการคิดวิเคราะห์ว่าควรจะออกข้อสอบอย่างไร ซึ่งที่ประชุมเห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการต้องค่อยๆ สร้างความตระหนักให้แก่ครู เพื่อให้ครูได้นำไปใช้ในการออกข้อสอบปลายภาคต่อไป ทั้งนี้ ในวันที่ 15 พ.ย.นี้ จะมีการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องการประเมินและระบบทดสอบกลางอีกครั้งจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงผู้ปกครอง นักเรียน และสถานศึกษาด้วย เพื่อนำข้อสรุปทั้งหมดเสนอ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนที่จะประกาศใช้ต่อไป.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.