อีคาร์ทสตูดิโอ ปรับกลยุทธ์ รับตลาดซอฟต์แวร์ไทยขยายตัว
 


อีคาร์ทสตูดิโอ ปรับกลยุทธ์ รับตลาดซอฟต์แวร์ไทยขยายตัว


อีคาร์ทสตูดิโอ ปรับกลยุทธ์ รับตลาดซอฟต์แวร์ไทยขยายตัว

อีคาร์ทสตูดิโอ บริษัทในเครือล็อกซเล่ย์ เชื่อปีหน้าตลาดซอฟต์แวร์ไทยสดใส เล็งรับงานโปรเจกต์ใหญ่สร้างฐานกำไรมากขึ้น ชูจุดเด่นมีระบบแผนที่ พ่วงรางวัลการันตีคุณภาพหลายสถาบัน...

นายธัชพงษ์ โหตรภวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ พัฒนาและให้คำปรึกษาทางด้านระบบ Web-Based Application และระบบ Enterprise Location-Based Application แบบครบวงจร ในเครือล็อกซเล่ย์ เปิดเผยว่า ตลาดซอฟต์แวร์ไทยกำลังเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศมากขึ้น ทำให้การแข่งขันมีความดุเดือดพอสมควร ในส่วนของบริษัทซึ่งเพิ่งเข้ามาในตลาดได้ไม่นาน จึงต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า โดยบริษัทมีนโยบายในการค้นคว้าทดลองใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทสามารถคว้ารางวัลการประกวดซอฟต์แวร์จากหลายสถาบัน ส่งผลให้สินค้าและบริการของอีคาร์ทสตูดิโอได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าองค์กร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนขนาดใหญ่

ล่าสุด "โปรแกรมประยุกต์เพื่อบริหารจัดการเครือข่ายข้อมูลบนแผนที่ออนไลน์” หรือ Location Based Information System (LBIS) ของอีคาร์ทสตูดิโอได้คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล ในการแข่งขันรางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไทยให้ทัดเทียมระดับสากล และสามารถนำมาพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศหรือพัฒนาในเชิงธุรกิจ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวางทั้งภาครัฐและเอกชน

นายธัชพงษ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ อีคาร์ทสตูดิโอยังได้รับอีก 2 รางวัลจากโครงการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ TICTA 2013 หรือ Thailand ICT Awards 2013 ที่จัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า ภายใต้สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ ระบบ ECART MAP Engine ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภท Tools and Infrastructure Application ส่วนระบบ Fire Block Intelligence System (FBIS) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภท  Financial Industry Applications และจากความสำเร็จในเวที TICTA ดังกล่าว ทำให้ อีคาร์ทสตูดิโอ ได้สิทธิ์เข้าร่วมประกวดในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards ซึ่งปีที่ผ่านมา ผลงาน LBIS ของบริษัทได้คว้ารางวัลชนะเลิศ ในประเภท Tools and Infrastructure จากการเข้าร่วมประกวดที่จัดขึ้น ณ ประเทศ บรูไน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีคาร์ทสตูดิโอ กล่าวด้วยว่า บริษัทเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยแต่ละปีจะใช้งบประมาณ 10-15 ล้านบาทในการวิจัยและพัฒนา จากการที่มีบุคลากรประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง ประกอบกับมีระบบแผนที่ (Map Engine) เป็นของตัวเอง ทำให้บริษัทสามารถออกแบบแอพพลิเคชั่นให้ทำงานร่วมกับระบบแผนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างบริการได้หลากหลาย สำหรับผลประกอบการในปีที่ผ่านมา คาดว่าสิ้นปีนี้บริษัทจะมียอดขายราว 80 ล้านบาท โดยบริษัทตั้งเป้าเติบโตขึ้น 30-50% จากการใช้กลยุทธ์ร่วมมือกับพันธมิตรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้มีบริการครบถ้วนตามความต้องการของลูกค้าและสามารถรองรับงานโครงการใหญ่ขึ้นด้วย ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐ ประมาณ 75% และภาคเอกชน 25%

นายธัชพงษ์ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันทิศทางตลาดซอฟต์แวร์มีโอกาสมากขึ้น เนื่องจากตลาดให้การยอมรับซอฟต์แวร์ไทยมากขึ้น ขณะเดียวกัน หน่วยงานภาครัฐ อาทิ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และซอฟต์แวร์พาร์ค ก็ให้การสนับสนุนส่งเสริมด้วยการจัดเวทีประกวด และมอบทุนวิจัยสนับสนุนให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมทั้งติดตามผลในการนำผลิตภัณฑ์ไปต่อยอดในเชิงธุรกิจให้สำเร็จ ถือเป็นการช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้บริษัทซอฟต์แวร์ไทยได้เตรียมความพร้อมก่อนจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ซึ่งเป็นโอกาสที่จะขยายตลาดไปในภูมิภาคมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงที่จะเจอคู่แข่งมากขึ้นด้วย.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.