กศน.ทางไกลเปิดติวภาษาจีน
 


กศน.ทางไกลเปิดติวภาษาจีน


กศน.ทางไกลเปิดติวภาษาจีน

สถาบันการศึกษาทางไกล จับมือห้องเรียนขงจื๊อ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ซึ่งเป็น 1 ใน 12 ห้องเรียนขงจื๊อในไทย เปิดสอนทบทวนบทเรียนก่อนสอบจริงให้แก่นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการศึกษา...

นายสุรศักดิ์ เพิ่มผล ผอ.สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า สถาบันการศึกษาทางไกลได้ร่วมกับห้องเรียนขงจื๊อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ซึ่งเป็น 1 ใน 12 ห้องเรียนขงจื๊อในไทย เปิดสอนทบทวนบทเรียนก่อนสอบจริงให้แก่นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการศึกษา โดยหวังเติมเต็มการเรียนรู้ของหลักสูตรด้วยการสอนพื้นฐานและเน้นการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ด้านนางศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ ผู้จัดการห้องเรียนขงจื๊อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ กล่าวว่า การจัดการเรียนดังกล่าวเป็นกิจกรรมบริการชุมชนที่ให้บริการนักศึกษา กศน. โดยหลักสูตรดังกล่าวมีเนื้อหาที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการรื้อฟื้นหรือทบทวนหลักการใช้ภาษาจีนอย่างถูกต้อง โดยทางห้องเรียนขงจื๊อได้จัดครูที่มีประสบการณ์ในการสอนมาให้ความรู้ปีละ 2 ครั้งฟรี ซึ่งครั้งที่ 1 เริ่มเปิดสอนในวันที่ 24 พ.ย.- 1 ธ.ค.นี้ สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.dei.ac.th ส่วนผู้ที่ต้องการสมัครเรียนในหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-6 ธ.ค.นี้.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.