ยูเอ็นดีซี เผยสถิติยาบ้า-ยาไอซ์ในเอเชียพุ่ง
 


ยูเอ็นดีซี เผยสถิติยาบ้า-ยาไอซ์ในเอเชียพุ่ง


ยูเอ็นดีซี เผยสถิติยาบ้า-ยาไอซ์ในเอเชียพุ่ง

สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ เผยสถิติยาบ้า-ยาไอซ์ในเอเชียพุ่ง ส่วนใหญ่ยึดได้จาก ไทย พม่า จีน และ สปป.ลาว ต้นทางจากกองกำลังติดอาวุธในรัฐฉาน ทางเหนือของพม่า ซึ่งต้องผลิตยาเสพติดแลกกับอาวุธ ...

สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นดีซี) เผยผลสำรวจสถานการณ์ยาบ้าและยาไอซ์ใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศแถบเอเชียตะวันออก ญี่ปุ่น จีน และฮ่องกง ในปี 2555 เมื่อ 8 พ.ย. พบว่ายาบ้าที่ยึดได้ในกลุ่มประเทศดังกล่าวมีจำนวนราว 227 ล้านเม็ด เป็นสถิติที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 59 เปอร์เซ็นต์ หรือ 7 เท่าของจำนวนยาบ้าที่ยึดได้เมื่อปี 2551 ทั้งยังเป็นสถิติสูงที่สุดในรอบ 20 ปี โดย 99 เปอร์เซ็นต์เป็นยาบ้าที่ยึดได้ในไทย พม่า จีน และ สปป.ลาว ขณะที่สถิติยาไอซ์ ซึ่งยึดได้ในไทย อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น กัมพูชา และฮ่องกง มีจำนวนเพิ่มขึ้น 12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นจำนวนรวมกว่า 11.6 ตัน

นายชอว์น เคลลี่ นักวิเคราะห์ของยูเอ็นดีซีประจำภูมิภาคเอเชีย ระบุด้วยว่าจำนวนยาบ้าและยาไอซ์ที่เพิ่มสูงขึ้นในเอเชียตะวันออกและเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผลสืบเนื่องจากปี 2554 ซึ่งเป็นช่วงที่พม่าเริ่มต้นเปิดประเทศและปฏิรูปการเมือง ส่งผลให้กองกำลังติดอาวุธในรัฐฉาน ทางเหนือของพม่า ซึ่งทางยูเอ็นดีซีระบุว่าเป็นพื้นที่ปลูกฝิ่นจำนวนมากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากอัฟกานิสถาน เร่งผลิตยาเสพติดกลุ่มที่มีแอมเฟตตามีนเป็นสารตั้งต้นเพิ่มขึ้น เพื่อนำไปซื้อขายแลกเปลี่ยนกับอาวุธ ทั้งยังมีรายงานว่ากลุ่มค้ายาเสพติดนอกภูมิภาคมีส่วนสนับสนุนด้านเงินทุนและเทคโนโลยีแก่กลุ่มติดอาวุธในพม่า เพื่อใช้เป็นฐานผลิตยาบ้าและยาไอซ์ส่งออกนอกทวีป.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.