อีสท์วอเตอร์ มอบเครื่องกลเติมอากาศในน้ำสู่ชุมชนฉะเชิงเทรา
 


อีสท์วอเตอร์ มอบเครื่องกลเติมอากาศในน้ำสู่ชุมชนฉะเชิงเทรา


อีสท์วอเตอร์ มอบเครื่องกลเติมอากาศในน้ำสู่ชุมชนฉะเชิงเทรา

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก หรือ อีสท์วอเตอร์ ส่งมอบเครื่องเติมอากาศแบบดูดน้ำและอากาศแก่บ้านเอื้ออาทรฉะเชิงเทรา หวังสร้างพลังอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำทุกภาคส่วน...

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์วอเตอร์ ได้จัดพิธีส่งมอบเครื่องเติมอากาศแบบดูดน้ำและอากาศ ณ บ้านเอื้ออาทรฉะเชิงเทรา 2-3/1 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นการต่อยอดการผลิตเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ำและอากาศต้นแบบ ในโครงการประกวดนวัตกรรมจัดการน้ำด้วย 3R ซึ่งจัดขึ้นเมื่อปี 2553 จากทีม LOTUS-2010 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ำและอากาศ ส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลชมเชย


ทั้งนี้ อีสท์วอเตอร์ ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำองค์ความรู้ต่อยอดขยายผลงานการวิจัยลงสู่ชุมชน เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ โดยเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ำและอากาศต้นแบบ สร้างขึ้นเพื่อใช้เติมออกซิเจนให้กับบ่อพักน้ำทิ้งจากครัวเรือนของชุมชน ปรับสภาพน้ำทิ้ง ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนรู้รักษ์และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำของชุมชนต่อไป

นอกจากนี้ อีสท์วอเตอร์ ยังได้มอบอุปกรณ์ชุดตรวจวิเคราะห์ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ (test-kid) เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดด้วย.

 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.