กสท.ไฟเขียวโมเดลทีวีดิจิตอล 4 รูปแบบ
 


กสท.ไฟเขียวโมเดลทีวีดิจิตอล 4 รูปแบบ


กสท.ไฟเขียวโมเดลทีวีดิจิตอล 4 รูปแบบ


บอร์ด กสท. เห็นชอบ 4 เจ้าของโครงข่าย เลือกโมเดลเพื่อให้บริการทีวีดิจิตอล 4 รูปแบบ และขยายเวลาต่ออายุเคเบิลทีวีเพิ่มเป็น 2 ปี พร้อมอนุมัติอีก 93 ช่อง ทรูวิชั่นส์-ซีทีเอช...

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 56 พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานทางเทคนิคฯ ในการจัดรูปแบบ การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อให้บริการในระดับชาติ หรือ MUX  ใน 4 รูปแบบ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ได้รับใบอนุญาต โดยทางเลือกที่ 1. ช่องความคมชัดสูง 0 ช่อง ช่องความคมชัดมาตรฐาน 12 ช่อง จะเป็นการให้บริการสำหรับชุมชนเท่านั้น  2.ช่องความคมชัดสูง 1 ช่อง ช่องความคมชัดมาตรฐาน 9 ช่อง 3.ช่องความคมชัดสูง 2 ช่อง ช่องความคมชัดมาตรฐาน 6 ช่อง และ 4.ช่องความคมชัดสูง 3 ช่อง ช่องความคมชัดมาตรฐาน 3 ช่อง ซึ่งจากเดิมมีรูปแบบเดียวคือ 2 ช่องความคมชัดสูง 9 ช่องความคมชัดมาตรฐาน

นอกจากนี้ ยังมีในแนวทางการพิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ หรือเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม ในกรณีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุลงในเดือน ม.ค.2557 ซึ่งได้ออกใบอนุญาตครั้งแรกไปเมื่อเดือน ม.ค.2556 โดยอายุใบอนุญาตครั้งแรกจะมี 1 ปี ดังนั้นจึงได้มีการพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตครั้งต่อไป เป็น 2 ปี เพื่อให้การกำกับดูแลมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะเน้นในเรื่องของเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และเป็นการละเมิดผู้บริโภค ทั้งนี้ จะนำเรื่องร้องเรียนต่างๆ มาประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตด้วย
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมบอร์ด กสท. ยังอนุมัติเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมจำนวน 93 ช่องรายการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของทรูวิชั่นส์ และซีทีเอช ส่วนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ได้อนุมัติจำนวน 66 ใบอนุญาต เป็นบริการธุรกิจ 53 ใบอนุญาต บริการสาธารณะ 11 ใบอนุญาต และบริการชุมชน 2 ใบอนุญาต รวมการอนุมัติไปแล้วทั้งสิ้น 3,088 ใบอนุญาต
สำหรับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหาในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์นั้น ได้มีการปรับแก้สาระสำคัญค่อนข้างมาก และเมื่อปรับแก้แล้วร่างใหม่จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ กสท. ในวันที่ 11 พ.ย.2556 และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. อีกครั้ง เพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีการปรับปรุงแก้ไขส่วนใดบ้าง ทั้งนี้จึงจำเป็นต้องขยายระยะเวลารับฟังความคิดเห็นในครั้งหน้าออกไปอีก โดยร่างประกาศนี้จะยังไม่ใช่ร่างสุดท้าย เพราะต้องรับฟังความคิดเห็นสาธารณะอีกครั้ง.

 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.