ห่มผ้าแดงภูเขาทอง
 


ห่มผ้าแดงภูเขาทอง


ห่มผ้าแดงภูเขาทอง

วัดสระเกศฯจัดงานย้อนยุคห่มผ้าแดงองค์พระเจดีย์บรมบรรพต อุทิศถวายสมเด็จพระพุฒาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ เนื่องในงานเทศกาลประจำปี นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ระหว่าง 10-19 พ.ย.นี้...

พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กล่าวว่า ทางวัดสระเกศฯจะจัดงานย้อนยุคห่มผ้าแดงองค์พระเจดีย์บรมบรรพต อุทิศถวายสมเด็จพระพุฒาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ เนื่องในงานเทศกาลประจำปี นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ระหว่าง 10-19 พ.ย.นี้ ที่บรมบรรพต ภูเขาทอง วัดสระเกศฯ ซึ่งภายในงานจะมีการประกาศเกียรติคุณของสมเด็จพระพุฒาจารย์ ซึ่งได้มรณภาพลง เมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันจะมีการจัดนิทรรศการชุดพระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลก พร้อมเปิดตัวภาพเขียนประวัติศาสตร์ เย็นหิมะในรอยธรรม ย้อนเส้นทางประวัติศาสตร์การเดินทางรอบโลกของสมเด็จพระพุฒาจารย์ ร่วม 60 ปี และจะอัญเชิญเกศาสมเด็จพระพุฒาจารย์ ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะอย่างใกล้ชิดด้วย.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.