โครงการเด็กไทยสุขภาพดี
 


โครงการเด็กไทยสุขภาพดี


โครงการเด็กไทยสุขภาพดี

บริษัทเนสท์เล่ ได้ร่วมมือกับทางกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการในการให้ความรู้ ความเข้าใจด้านโภชนาการ และการรับประทานอาหารที่สมดุล เหมาะสมกับผู้บริโภค โดยนำเสนอโครงการ “เด็กไทยสุขภาพดี” เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เนสท์เล่นำเสนอเพื่อสนับสนุน “โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2547 เพื่อนำเสนอแนวทางในการพัฒนาเด็กไทยให้มีโภชนาการและสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งเล็งเห็นว่าการจะให้ความรู้นั้นควรเริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่ยังเล็ก เว็บไซต์แห่งนี้ได้เผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องอาหาร โภชนาการ และการออกกำลังกายที่ถูกต้องให้กับเด็กไทย คุณครู และผู้ปกครอง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข และส่งเสริมให้นักเรียนมีร่างกายที่ได้สัดส่วนเหมาะสมตามเกณฑ์สุขภาพ พร้อมกับการรับสมัครสมาชิก สนใจคลิก www.dekthaidd.com// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.