ชาวเอเชียส่วนมากเห็นด้วยกับระบบวีซ่าเดียวเข้าได้หลายประเทศ
 


ชาวเอเชียส่วนมากเห็นด้วยกับระบบวีซ่าเดียวเข้าได้หลายประเทศ


ชาวเอเชียส่วนมากเห็นด้วยกับระบบวีซ่าเดียวเข้าได้หลายประเทศ

Skyscanner เผยผลสำรวจ ร้อยละ 80 ของนักท่องเที่ยวไทยอยากไปประเทศญี่ปุ่น ตามข้อตกลงการยกเว้นวีซ่าของประเทศญี่ปุ่น ขณะที่ร้อยละ 90 ของ ผู้เข้าสำรวจต้องการให้รัฐบาลเพิ่มข้อตกลงยกเว้นวีซ่ากับประเทศอื่นๆ เช่น สหรัฐอเมริกา รวมทั้งวีซ่าเดียวเข้าได้หลายประเทศในอาเซียน..


Skyscanner เว็บไซต์ค้นหาตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และรถเช่าชั้นนำของโลก เผยผลการสำรวจใหม่ว่า ร้อยละ 81 ของ ชาวเอเชียชอบอกชอบใจระบบวีซ่าเดียวหลายประเทศ ในกลุ่มประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือกลุ่มประเทศอาเซียน นอกจากนี้ยังมีผู้สำรวจมากถึงร้อยละ 87 ที่สนับสนุนการยกเว้นระบบวีซ่าระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน


การสำรวจครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการสำรวจถึง 7,000 คน ทั้งจากประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลี ไทย อินเดียและจีน การสำรวจในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของระบบวีซ่าที่ส่งผลต่อการตัดสิน ใจในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของชาวเอเชีย โดยมีร้อยละ 75 ของ ผู้ถูกสำรวจทั้งหมดที่ยอมรับว่าตัวเลือกของสถานที่ท่องเที่ยวมักถูกกำหนดโดย ระบบวีซ่าอยู่บ่อยครั้ง ทั้งยังมีคนไทยที่ถูกสำรวจถึงร้อยละ 88 เห็นด้วยกับข้อความดังกล่าว

ผล การสำรวจยังเปิดเผยอีกว่านักท่องเที่ยวจำนวนมากประสบปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน กับขั้นตอนการขอวีซ่า โดยมีหนึ่งในสิบของผู้ถูกสำรวจที่ยื่นเอกสารผิดพลาดตอนขอวีซ่า และมีร้อยละ 9 ที่คำร้องขอวีซ่าถูกปฏิเสธ

ขณะที่ นักท่องเที่ยวไทยหวังให้มีประเทศที่ยกเว้นวีซ่าเพิ่มขึ้น โดยผู้ถูกสำรวจชาวไทยกว่า 88% ระบุว่า การขอวีซ่ามีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกที่ท่องเที่ยว ด้วยความต้องการการท่องเที่ยวแบบไม่มีข้อจำกัดด้านวีซ่าที่มากขึ้น ทำให้ประเทศญี่ปุ่นครองใจชาวไทยด้วยอันดับ 1 (ได้รับคะแนนโหวตถึงร้อยละ 80) โดยชาวไทยสามารถเดินทางและท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นโดยไม่มีวีซ่าได้ไม่เกิน 15 วันตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ ร้อยละ 90 ของ ผู้เข้าสำรวจต้องการให้รัฐบาลเพิ่มข้อตกลงยกเว้นวีซ่ากับประเทศอื่นๆ ให้มากขึ้น โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ที่ถูกโหวตให้เป็นประเทศที่อยากไปมากที่สุดด้วยผลโหวตร้อยละ 10 ส่วนผลโหวตอีกร้อยละ 90 นั้นตกไปอยู่ที่กลุ่มประเทศอาเซียน

เกรซ ภพปภา อารีรัตน์ ผู้จัดการพัฒนาตลาดประเทศไทยของ Skyscanner  กล่าวว่า ตัวเลข ดังกล่าวบอกได้ชัดเจนว่านักท่องเที่ยวปลาบปลื้มในข้อตกลงการยกเว้นวีซ่า ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น และพวกเขาก็ไม่อยากให้ยกเลิกข้อตกลงนี้เลย มิหนำซ้ำพวกเขายังอยากให้มีข้อตกลงการยกเว้นวีซ่าในประเทศอื่นๆด้วย โดยเฉพาะประเทศในแถบอาเซียน.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.