ทำแผ่นซีดี ทน 100,000 ปี
 


ทำแผ่นซีดี ทน 100,000 ปี


ทำแผ่นซีดี ทน 100,000 ปี


นักวิทยาศาสตร์ออกแบบประดิษฐ์แผ่นดิสก์บันทึกข้อมูล มีความทนทานสามารถเก็บไว้ได้นานถึง 100,000 ปี แม้ว่าจะถูกย่างไฟก็ตาม

นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทเวนเต กับสถาบันนาโนเทคโนโลยี ของเนเธอร์แลนด์ ช่วยกันพัฒนาแผ่นดิสก์หัวเห็ด ใช้บันทึกข้อมูลด้วยเทคนิคของการแกะสลัก ตัวจานทำด้วยแผ่นทังสเตน ซึ่งทนทานกับอุณหภูมิสูง ฉาบซิลิคอนไนไตรด์

ในการทดสอบความทนทาน นักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองอบในเตาอบด้วยความร้อนสูง 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 1 ชม. และเมื่อเอาออกมาแล้ว ก็ยังอ่านข้อมูลออกได้ง่าย.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.