เมาเหล้าหนัก เพราะถ้วยแก้ว
 


เมาเหล้าหนัก เพราะถ้วยแก้ว


เมาเหล้าหนัก เพราะถ้วยแก้ว


ผู้ที่ชอบดื่มเหล้าไวน์ ควรจะระวังไว้ว่า อาจจะดื่มมากเกินไปอย่างไม่รู้ตัว เพราะแก้วที่ใช้ดื่มเป็นเหตุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรัฐไอโอวา ของสหรัฐฯ ได้พบในการศึกษาว่า สิ่งที่ทำให้เผลอตัวดื่มมากนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดของแก้วไวน์ และเวลารินเหล้าใส่นั้นวางแก้วอยู่บนโต๊ะหรือไม่ รวมทั้งสีของเหล้าไวน์ด้วย เพราะโดยมากผู้ดื่มมักจะคอยสังเกตดูระดับเหล้าในแนวตั้งมากกว่าในแนวราบ

อาจารย์ลอรา สมารันเนสคู ได้พบในการ ทดลองว่า คอไวน์จะรินเหล้าในแก้วไวน์ทรงป้อมมากกว่าใน แก้วไวน์มาตรฐานเกินไป อยู่ร้อยละ 12 “ซึ่งเป็นสาเหตุที่คนเราจะกินเหล้าน้อยลงหากว่าใช้แก้วทรงผอม” อาจารย์กล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยังกระซิบให้ฟังว่า การวางแก้วในเวลารินก็เช่นกัน เรามักจะรินเหล้าในแก้วที่ถืออยู่มากกว่า เมื่อเวลาที่วางแก้วอยู่บนโต๊ะ “ดังนั้น ถ้าหากระวังตัวไม่อยากดื่มมาก ควรจะใช้ดื่มด้วยแก้วปากแคบ และรินเหล้าใส่เมื่อวางแก้วอยู่บนโต๊ะ หรือเคาน์เตอร์ อย่าเติมเหล้า ลงในแก้วตอนที่ถืออยู่ หากปฏิบัติได้ตามนี้จะกินเหล้าน้อยลงได้ระหว่างร้อยละ 9-12”.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.