จ่อลดที่นั่งรับเด็ก ม.4 ปี 57 กว่าแสนคน
 


จ่อลดที่นั่งรับเด็ก ม.4 ปี 57 กว่าแสนคน


จ่อลดที่นั่งรับเด็ก ม.4 ปี 57 กว่าแสนคน

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ประชุมได้หารือเรื่องการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญเป็น 51 : 49 ภายในปี 2558 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้นำเสนอผลการหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ต่อที่ประชุมว่าได้มีการกำหนดเป้าหมายที่จะขยับสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวะต่อสามัญจากเดิม 36 : 64 เป็น 45 : 55 ในปีการศึกษา 2557 และเพิ่มขึ้นเป็น 51 : 49 ในปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้ในปีการศึกษา 57 จะต้องเพิ่มขึ้น 9% หรือประมาณ 75,600 คน โดยแยกเป้าหมายในส่วนของ สอศ.จะเพิ่มขึ้น 46,700 คน สังกัด สช.และอื่นๆอีก 29,900 คน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการรับนักเรียนในสังกัด สพฐ.ที่ต้องลดการรับนักเรียนลงจากเดิมกว่า 100,000 คน นอกจากนี้จะมีการประกาศมาตรการที่จะดำเนินการร่วมกันคือ สถานศึกษาทุกสังกัดในแต่ละจังหวัดจะต้องหารือเพื่อกำหนดสัดส่วนและเป้าหมายในการรับนักเรียนให้ชัดเจน ขณะที่สัดส่วนจำนวนนักเรียนต่อห้องในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในระดับชั้น ม.4 จะไม่ให้เกิน 45 คนต่อห้อง และจะต้องไม่มีการขยายห้องเรียนเพิ่ม โดย สพฐ.จะนำไปพิจารณา

ด้านนายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ปีนี้มีนโยบายชัดเจนจาก รมว.ศธ.ที่จะเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวะ ซึ่งนายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการ กพฐ. ได้นัดประชุมหารือเพื่อปรับตัวเลขการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2557 ให้เอื้อต่อการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาในเร็วๆนี้.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.