เตือน โรบินฮูดไทย เที่ยวแล้วชิ่งหนี ส่งกลับ-ขึ้นแบล็กลิสต์!
 


เตือน โรบินฮูดไทย เที่ยวแล้วชิ่งหนี ส่งกลับ-ขึ้นแบล็กลิสต์!


เตือน โรบินฮูดไทย เที่ยวแล้วชิ่งหนี ส่งกลับ-ขึ้นแบล็กลิสต์!

เตือนเหล่าโรบินฮูดไทยที่มาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วไม่กลับใน 15 วัน ตามที่ ตม.ญี่ปุ่นอนุญาต จะถือว่าเป็นคนหลบหนีเข้าเมืองต้องถูกส่งกลับ และห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นได้อีก 5-10 ปี หากแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าหน้าที่ เคยโดนส่งกลับ หรือ ติดแบล็กลิสต์ ห้ามเข้าเมืองทุกกรณี...

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.2556 หลังจากที่ไทยรัฐออนไลน์ เสนอข่าว "กงสุลญี่ปุ่นย้ำไม่เลิกยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยวไทย" ที่ทางเจ้าหน้าที่แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ทีมข่าว “ไทยรัฐออนไลน์” เกี่ยวกับข่าวลือที่มีการส่งต่อกันอย่างแพร่หลายในโซเชียลมีเดียว่า ทางการญี่ปุ่น จะยกเลิกข้อยกเว้นขอวีซ่าท่องเที่ยวเข้าญี่ปุ่นเป็นเวลาไม่เกิน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป หลังจากที่มีข่าวว่ามีคนไทยฉวยโอกาสหลบหนีเข้าเมืองเป็นจำนวนมาก โดยแผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ยืนยันว่า ยังไม่มีนโยบายเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างยังเหมือนเดิม และไม่มีประกาศทั้งจากฝั่งรัฐบาลไทยและญี่ปุ่นในเรื่องการยกเลิกข้อตกลงดัง กล่าวมาตั้งแต่ต้น ไปแล้วนั้น

อย่างไรก็ตาม สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ก็ได้ออกประกาศเตือนเหล่าผู้ที่คิดจะมาเป็นโรบินฮูด หรือ ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายชาวไทย ที่เข้าเมืองมาเที่ยวญี่ปุ่น ตามมาตรการยกเว้นวีซ่าให้กับคนไทยแล้วไม่กลับใน 15 วัน ดังนี้

ข้อระมัดระวังในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยใช้มาตรการยกเว้นวีซ่าให้กับคนไทย

1. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ที่เริ่มมีมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยนั้น (ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หัวข้อ "การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย") ผู้เดินทางสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน และหากผู้ใดประสงค์จะพำนักเกิน 15 วัน จะต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง เมื่อไปถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว หากมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ต้องพำนักเกิน 15 วัน ให้ติดต่อสำนักตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่นก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ 

2. ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุญาตต่ออายุวีซ่า จากสำนักตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่นก่อนที่วีซ่าหมดอายุ จะถือว่าบุคคลนั้นพำนักผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น เพราะฉะนั้นจะถูกส่งกลับประเทศและไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้อีก 5 ปี หรือ 10 ปี กรณีผู้ที่ละเมิดกฎหมายที่ประเทศญี่ปุ่น และถูกศาลตัดสินลงโทษให้จำคุกจะไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ตลอดไป 

3. ในกรณีที่มีการแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น หรือเป็นผู้ที่เคยมีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น และเป็นผู้ที่อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศนั้น จะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น.

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/visaindex.htm// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.