ประเพณีชักพระคึกคัก คนใต้แห่ตักบาตรเทโว
 


ประเพณีชักพระคึกคัก คนใต้แห่ตักบาตรเทโว


ประเพณีชักพระคึกคัก คนใต้แห่ตักบาตรเทโว

งานประเพณีชักพระเมืองคอนคึกคักเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการจัดประกวดเรือพนมพระ ด้านประชาชนแห่ทำบุญวันออกพรรษา และมีพิธีตักบาตรเทโว หน้าองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เช่นเดียวกับที่จังหวัดยะลาและสตูล...

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 56 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาวพุทธต่างพากันหลั่งไหลไปทำบุญตามวัดต่าง ๆ เนื่องในวันออกพรรษาประจำปี 2556 อย่างล้นหลาม โดยต่างพากันนำอาหารคาวหวาน ข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมทั้งเครื่องสังฆภัณฑ์ ไปทำบุญตักบาตร ถวายพระภิกษุสงฆ์อย่างพร้อมเพรียง ประกอบกับวัดต่าง ๆ ได้มีการจัดสร้างเรือพนมพระ เพื่อร่วมในประเพณีชักพระประจำปี 2556 ประชาชนจึงแห่กันมาทำบุญเพิ่มกับเรือพนมพระมากขึ้น ซึ่งเรียกว่า "การทำบุญหน้าล้อ" ก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมสมโภชเรือพนมพระขึ้นในคืนวันเดียวกันนี้

โดยในช่วงเช้า ประชาชนจะเดินทางมาร่วมชักลากเรือพนมพระไปตามถนนสายต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมทำบุญ ก่อนจะนำเรือพนมพระไปประกวดในหลายจุด ที่มีการจัดกิจกรรมทั้งในส่วนของ อ.เมือง และอำเภอรอบนอกทั่วจังหวัดกว่า 10 จุด ซึ่งในพื้นที่ อ.เมือง มีการจัดงานออกพรรษา-ชักพระ ประจำปี 2556 ขึ้น 2 แห่งประกอบด้วยสนามหน้าโรงเยนเบญจมราชูทิศ ซึ่งโรงเรียนเบญจมราชูทิศร่วมกับ อบจ.นครศรีธรรมราช จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และบริเวณสนามสวนศรีธรรมาโศกราช ซึ่งทางเทศบาลนคร นครศรีธรรมราชจัดขึ้น โดยทั้งสองแห่งมีกิจกรรมมากมายโดยเฉพาะการประกวดเรือพนมพระ ซึ่งในแต่ละจุดมีจะมีเรือพนมพระของวัดต่าง ๆ เข้าร่วมประกวดกว่า 20 วัด

ในขณะที่วัดต่าง ๆ บรรดาช่างที่จัดสร้างและตกแต่งเรือพนมพระ ต่างระดมกำลังเร่งมือกันจัดสร้าง และตบแต่งเรือพนมพระกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้แล้วเสร็จทันการนำเรือพนมพระเข้าประกวดในวันนี้ โดยวัดทุ่งแย้ ซึ่งเป็นที่มีพื้นที่ของวัดตั้งอยู่ใน 3 ตำบล ประกอบด้วย ต.โพธิ์เสด็จ ต.ไชยมนตรี และ ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และทางวัดได้จัดสร้างเรือพนมพระขึ้นอย่างสวยงามวิจิตรตระการตา โดยว่าจ้างทีมงานของนายไพโรจน์ มาทยาวุฒิ หรือ "ช่างแก้ว เมืองคอน" มาระดมจัดสร้างเรือพนมพระ ซึ่งเป็นตัวเต็งที่จะคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดเรือพนมพระ สนามหน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ส่วนวัดโพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งในปี 2555 ทางวัดส่งเรือพนมพระเข้าประกวดที่สนามหน้าเมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งจัดโดยเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช โดยเรือพนมพระจัดสร้างเรือพนมพระโดยทีมงาน “ช่างแก้ว เมืองคอน” เช่นกันและสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ 2 ประเภททั้งประเภทสวยงามและขวัญใจมหาชน ในปีนี้ทางวัดโพธิ์เสด็จ จะส่งเข้าประกวดในสนามเดิมของเทศบาลนคร นครศรีธรรมราชอีกครั้ง โดยเทศบาลนคร นครศรีธรรมราชเปลี่ยนสถานที่จัดประกวดจากสนามหน้าเมืองมาเป็นสนามสวนศรีธรรมาโศกราช

อย่างไรก็ตาม ในการประกวดเรือพนมพระที่จัดโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในปีนี้ แม้แชมป์เก่าวัดโพธิ์เสด็จ เป็นตัวเต็งที่จะคว้ารางวัลชนะเลิศทั้งสองประเภทอีกครั้ง แต่ก็ประมาทเรือพนมพระของวัดในปุดกาญจนาคีรี ของ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ไม่ได้ เพราะทีมงานที่จัดสร้างเรือพนมพระก็เป็นทีมงานของนายไพโรจน์ มาทยาวุฒิ หรือ "ช่างแก้ว" เมืองคอนเช่นเดียวกัน โดยประกาศจะส่งเข้าประกวดสนามเดียวกับวัดโพธิ์เสด็จ และหวังจะแย่งรางวัลชนะเลิศประเภทสวยงามมาครองให้ได้ จึงกลายเป็นว่าทั้ง 2 สนามเรือพนมพระตัวเต็งที่จะคว้ารางวัลชนะเลิศเป็นเรือพนมพระของวัดต่าง ๆ ที่จัดสร้างโดยทีมงานของ "ช่างแก้ว เมืองคอน" ซึ่งขึ้นอยู่กับการประกับประดาตกแต่งรายละเอียดต่าง ๆ อาทิ ดอกไม้ บายศรี ขนมในเทศกาล และอื่น ๆ ว่าเรือพนมพระของวัดไหนจะตกแต่งเรือพนมพระได้สวยงามมากกว่ากัน

ในขณะนี้เรือพนมพระของวัด 3 ตัวเต็ง ประกอบด้วยวัดโพธิ์เสด็จ วัดทุ่งแย้ และวัดในปุดกาญจนาคีรี อยู่ในความพร้อมอย่างเต็มที่จะจะชักลากเข้าประกวดในวันพรุ่งนี้ ในขณะที่วัดอื่น ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนับ 100 วัดที่จัดสร้างเรือพนมพระส่วนใหญ่จัดทำ ประดับประดาตกแต่งแล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมเข้าประกวดเช่นกัน ทำให้การจัดงานประเพณีชักพระประจำปี 2556 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช คึกคักกว่าทุกปีที่ผ่าน ๆ มา

ขณะที่ลานหน้าองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช มีนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2556 เพื่อทำบุญถวายพุทธองค์ อนุรักษ์สืบสาน และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี ในช่วงเทศกาลวันออกพรรษา ซึ่งนับเป็นประเพณีสำคัญ ในทางพุทธประวัติ ที่ชาวนครศรีธรรมราช จัดสืบทอดต่อกันมายาวนานเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

พระเทพวินยาภรณ์ กล่าวกับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมตักบาตรว่า สำหรับประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะส่วนใหญ่นิยมปฏิบัติกันในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งตรงกับวันหลังวันออกพรรษา 1 วัน เพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลก  เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว เทศนาโปรดประชาชน ในแคว้นต่าง ๆ ในชมพูทวีปตอนเหนือ ซึ่งเป็นปิตุภูมิของพระองค์ ทรงเทศนาโปรดพระประยูรญาติ ทั้งหลายและพระพุทธบิดา แล้วทรงปรารถนาจะสนองคุณพระมารดา ซึ่งหลังจาก ประสูติพระองค์แล้วได้ 7 วัน ทรงสิ้นพระชนม์หลังจากตรัสรู้ พระพุทธองค์จึงเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฎก โปรดพุทธมารดาอยู่พรรษาหนึ่ง (เหตุที่ทรงใช้ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นที่แสดงพระธรรมเทศนา ด้วยทรงพระประสงค์ จะโปรดเทวดา ชั้นต่ำด้วย พอถึงแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จึงเสด็จลงมาประทับที่เมืองสังกัสสะ ประชาชนพากันไปเฝ้าพระพุทธองค์ เพื่อทำบุญตักบาตรอย่างหนาแน่น การทำบุญตักบาตรในวันที่พระพุทธองค์ เสด็จลงจากเทวโลก จึงเรียกว่า "การตักบาตรเทโวโรหณะ" หรือ "ตักบาตรเทโวฯ" และพุทธศาสนิกชนได้ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

ส่วนที่วัดสวนใหม่ หมู่ 3 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษาเพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณ ที่ทรงมีต่อพุทธศาสนิกชนและเพื่อสืบทอดประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนและประชาชนให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี รวมทั้งอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่ผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ นอกจากนี้ที่วัดคูหามุข หรือวัดถ้ำ ตั้งอยู่ ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา ก็จัดให้มีประเพณีตักบาตรเทโวเช่นเดียวกัน โดยมีพี่น้องประชาชนคนไทยจำนวนมากออกมาร่วมพิธีตักบาตรเทโวตามวัดต่าง ๆ กันเป็นจำนวนมาก

สำหรับประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะของวัดคูหาภิมุขและวัดสวนใหม่ จะมีการจำลองรูปแบบการออกบิณฑบาต ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนเสด็จลงจากชั้นดาวดึงในสมัยพุทธกาล ซึ่งทางวัดคูหาภิมุข มีการอัญเชิญพระพุทธรูป เป็นผู้นำแถวของพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 30 รูป เดินบิณฑบาตลงมาตามขั้นบันไดของ เพื่อออกบิณฑบาต โดยมี ประชาชนยืนสองฝั่งทางเพื่อทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แก่พระภิกษุสงฆ์ที่ออกบิณฑบาต สำหรับประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ จึงเป็นประเพณีที่จัดขึ้น เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธศาสนา นอกจากนี้ก็เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมทำบุญมีความรักความสามัคคีและร่วมทำบุญ ให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ผ่านมาอีกด้วย

ด้านจังหวัดสตูล ที่วัดสตูลสันตยาราม พุทธศาสนิกชนกว่า 200 คนร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษาเช่นกัน พร้อมฟังธรรมเทศนามีการร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวบริเวณหน้าองค์พระใหญ่ จากนั้นก็ช่วยกันชักลากพระออกจากวัดและแห่ไปตามถนนสายต่างๆ โดยมีญาติโยมแห่กันทำบุญและแขวนต้มที่เรือพระกันอย่างไม่ขาดสาย สำหรับเรือพระของวัดสตูลสันตยารามปีนี้เน้นวัสดุจากธรรมชาติโดยการนำกาบกล้วยมาแกะสลัก จัดแต่งอย่างสวยงามโดยเฉพาะมีน้ำหนักเบา ทำให้ชาวบ้านที่ร่วมทำบุญชักพระ ชักกันได้สบายมากขึ้น อย่างไรก็ตามสำหรับการตักบาตรเทโวและการชักลากพระปีนี้มีชาวบ้านร่วมทำบุญ ชักลากพระกันมาก และทุกวัดก็มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.