ผู้บริหาร CIMB รับรางวัล"Thailand Energy Awards 2013"
 


ผู้บริหาร CIMB รับรางวัล"Thailand Energy Awards 2013"


ผู้บริหาร CIMB รับรางวัล

นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม มอบรางวัล “Thailand Energy Awards 2013 ด้านบุคลากรประเภทผู้บริหารอาคารควบคุม” แก่นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย...

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบรางวัล “Thailand Energy Awards 2013 ด้านบุคลากรประเภทผู้บริหารอาคารควบคุม” แก่ นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ในฐานะผู้ส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อมุ่งหวังให้เกิดเป็นวัฒนธรรมภายในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมาธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย เคยได้รับรางวัล “Thailand Energy Awards 2011 ประเภทผู้ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน” จากกระทรวงพลังงาน เมื่อปี 2554

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เป็นธนาคารพาณิชย์ลำดับแรกๆ ที่ริเริ่มธุรกรรมด้านการเงิน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง และยังได้จัดตั้งหน่วยงานที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคและเทคโนโลยี ทำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่องค์กรต่างๆ ที่สนใจด้านอนุรักษ์พลังงานทดแทน เพื่อให้การบริหารโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความคุ้มค่าในการลงทุน ตามระยะเวลาการคืนทุนที่เหมาะสม.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.