ติวเด็กใต้สู่มหาวิทยาลัย-ทุ่มงบฯ ร.ร.ปอเนาะ
 


ติวเด็กใต้สู่มหาวิทยาลัย-ทุ่มงบฯ ร.ร.ปอเนาะ


ติวเด็กใต้สู่มหาวิทยาลัย-ทุ่มงบฯ ร.ร.ปอเนาะ

นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า ตามที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ลงพื้นที่กลางเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา เพื่อเยี่ยมครูที่บาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ และรับฟังความคิดเห็นจากครู ผู้บริหาร นักเรียน เกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ ก่อนรับข้อเสนอกลับมาทั้งหมด 9 เรื่อง มีระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งช่วง 3 เดือนแรกนั้น รมว.ศธ.สั่งการให้จัดกิจกรรมพัฒนาการศึกษาภาคใต้ช่วงปิดภาคเรียน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รับผิดชอบจัดติวเข้มให้นักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งวันที่ 12-13 ต.ค. ที่ผ่านมา สช.ได้เชิญติวเตอร์ชื่อดังลงไปถ่ายทอดเทคนิคความรู้ให้กับนักเรียนในพื้นที่

เลขาธิการ กช.กล่าวอีกว่า สช.ยังจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนปอเนาะ เพื่อนำไปพัฒนาด้านกายภาพให้ดูดีอีกแห่งละ 500,000 บาท ซึ่งจะจัดสรรได้ครบทุกโรงในปีการศึกษา 2557 ตลอดจนสร้างสนามฟุตซอลเพื่อให้เด็กๆได้ใช้ออกกำลังกาย ซึ่งคาดหวังว่าปัญหาต่างๆจะลดน้อยลง นอกจากนี้ สช.ยังส่งวิทยากรไปแนะแนวให้นักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนใจไปเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยจัดนิทรรศการให้นักเรียนเห็นว่าการเรียนอาชีวะจะทำให้มีอาชีพที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะแนวทางพัฒนาการศึกษาภาคใต้ คือเรียนแล้วต้องมีอาชีพทำมีรายได้ที่มั่นคง.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.