"จาตุรนต์" แจงปฏิรูปครอบคลุมทุกวิชา
 


"จาตุรนต์" แจงปฏิรูปครอบคลุมทุกวิชาย้ำไม่ได้ตัดนาฏศิลป์หวังขยับ PISA จี้สร้างความเข้าใจผ่านโซเชียล

จากกรณีกลุ่มอาจารย์นาฏศิลป์ทวงถามเหตุผลการตัดรายวิชานาฏศิลป์ออกจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะมีการปรับปรุงใหม่นั้น นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า หลังจากที่ชี้แจงไปแล้วว่าไม่ได้มีการตัดวิชานาฏศิลป์ออกจากหลักสูตรใหม่แน่นอน จนถึงขณะนี้ก็ยังมีคนไปตั้งประเด็นหลุดโลกใหม่ๆ ทั้งจะไม่ให้มีการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย ไม่ให้มีนาฏศิลป์ เหมือนยังไม่รับรู้ในสิ่งที่อธิบายไปแล้ว ในทางกลับกันมุมมองเหล่านี้ก็เป็นกระจก สะท้อนกลับมายังกระทรวงศึกษาธิการว่าอาจจะยังทำการประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้องโดยตรงไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร ตนจึงมอบให้คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งประชาสัมพันธ์โดยเปิดโอกาสให้คนรับรู้และเข้าใจมากขึ้น และต้องมาให้ความสำคัญกับโซเชียลมีเดียมากขึ้น ขณะเดียวกันอาจต้องย้อนกลับไปอธิบายถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตร เพื่อนำแนวคิดใหม่ๆ มาปรับใช้ในการเรียนการสอน โดยเฉพาะการเน้นคิดวิเคราะห์ ทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงต้องสื่อสารทำความเข้าใจประเด็นดังกล่าวด้วย

รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า ส่วนที่มองว่าเป็นเพราะนโยบายที่จะเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการประเมินระดับนานาชาติ หรือ PISA ทำให้ต้องตัดรายวิชาที่ไม่ส่งผลต่อการประเมินออกนั้น การปฏิรูปการเรียนการสอนต้องปฏิรูปและยกระดับคุณภาพให้ครอบคลุมเหมือนกันหมด แต่การยกตัวอย่างจำเป็นต้องเลือกบางด้าน เพื่อให้เห็นปัญหา โดยเฉพาะทักษะด้านภาษา การอ่านการคิดวิเคราะห์ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่มีส่วนสำคัญต่อการเรียนในอนาคต.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.