แสตมป์ชุด 2 ฉลอง 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช
 


แสตมป์ชุด 2 ฉลอง 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช


แสตมป์ชุด 2 ฉลอง 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

 

ไปรษณีย์ไทยทำตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดที่ 2 งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก มี 4 ดวง...

 

 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดที่ 2 งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก มี 4 ดวง ดวงละ 5 บาท เป็นภาพวาดพระรูปสมเด็จพระสังฆราช ผลงานธีระพันธุ์ ลอไพบูลย์ หรือ “อ.กวง” ศิลปินชื่อดังของไทย สะท้อนถึงพระจริยาวัตร 4 เหตุการณ์สำคัญ ได้แก่ พระรูปเมื่อครั้งเป็นสามเณรเจริญ คชวัตร พระรูปขณะเสด็จออกบิณฑบาตเมื่อครั้งเสด็จตรวจการณ์คณะสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2516 พระรูปเมื่อครั้งเสด็จไปประทับ ณ สำนักสงฆ์ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2536 และพระรูปขณะทรงประทานสิ่งของแก่เด็กนักเรียนชาวม้ง ณ สำนักสงฆ์ในปีเดียวกัน พร้อมซองวันแรกจำหน่าย และตราประทับสัญลักษณ์ตราฉลองพระชันษา 100 ปี

 

 

นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังจัดทำแผ่นชีทที่ระลึกแสตมป์ชุดดังกล่าว พร้อมบทโคลงสดุดี “ศรีศตวรรษ มหาสังฆราชา” ของกวีซีไรต์ “เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” ด้วยลายมือจริง ราคา 30 บาท ทั้งนี้จะนำรายได้ส่วนหนึ่งของคอลเลกชั่นชุดนี้ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชต่อไป ผู้สนใจสามารถเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ.

 

 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.