ทช.พบลูกวาฬบรูด้าเพิ่ม 4 ตัวที่อ่าวรูปตัว ก
 


ทช.พบลูกวาฬบรูด้าเพิ่ม 4 ตัวที่อ่าวรูปตัว ก


ทช.พบลูกวาฬบรูด้าเพิ่ม 4 ตัวที่อ่าวรูปตัว ก

ชี้ระบบนิเวศอ่าวไทยสมบูรณ์ 26 ต.ค.ประกวดตั้งชื่อเพื่อร่วมอนุรักษ์

นายสุรศักดิ์ ทองสุกดี นักวิชาการประมงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2553 ทีมนักวิจัยและสำรวจของ ทช.ได้เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของวาฬบรูด้า พบว่าทะเลอ่าวไทยตอนบนของประเทศไทย หรืออ่าวรูปตัว ก ตั้งแต่ จ.เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร พบปลาวาฬ บรูด้าเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่ช่วงเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา โดยผลสำรวจล่าสุดพบว่าปีนี้พบลูกวาฬ บรูด้าใหม่ 4 ตัว แต่จากการเฝ้าติดตามมาตลอด พบวาฬบรูด้ารวมตั้งแต่ปี 2540 ถึงปัจจุบันทั้งหมด จำนวน 40 ตัว ซึ่งทีมสำรวจได้ตั้งชื่อวาฬบรูด้า ทั้งหมด เพื่อติดตามดูพฤติกรรม เช่น เพศเมีย 8ตัว มีชื่อแม่สาคร, แม่พาฝัน เป็นต้น ส่วนลูกที่เกิดใหม่ 4 ตัว มีชื่อว่าท่าฉลอม, ใบตอง, เอกน้อย, อิ่มเอมเป็นต้น

นายสุรศักดิ์กล่าวต่อว่า ทั้งนี้การสำรวจพบวาฬบรูด้า จำนวนมากถึง 40 ตัว ทำให้ทราบว่าห่วงโซ่อาหารและสภาพแวดล้อมของระบบนิเวศในทะเลไทย ยังมีความสมบูรณ์มาก แต่ทั้งนี้ไม่หมายรวมถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล อย่างไร ก็ตาม ที่หลายฝ่ายกังวลและระบุว่าทะเลอ่าวไทยตอนบนของประเทศไทย หรืออ่าวรูปตัว ก ซึ่งมีพื้นที่ใกล้กับกรุงเทพฯ มีความเสื่อมโทรมนั้น นักวิชาการของ ทช. ระบุว่า การที่อ่าวไทยรูปตัวก ยังมีสัตว์ทะเลใหญ่อย่างวาฬบรูด้าอยู่และยังมีปลาขนาดใหญ่อย่างโลมาอิรวดี โลมาหลังโหนก หรือโลมาเผือก ซึ่งล้วนแต่เจอในพื้นที่อ่าวไทยรูปตัว ก ทั้งสิ้น ซึ่งการสำรวจพบสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ในพื้นที่อ่าวไทยรูปตัว ก ก็เป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของทะเลไทยได้เป็นอย่างดี ดังนั้น หากทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ภาคชุมชน ประชาชนช่วยกันดูแลไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองก็จะช่วยไม่ทำให้ทะเลเสื่อมโทรมได้ด้วย เพราะปัจจุบันสิ่งปฏิกูลที่ทิ้งลงน้ำจืด สุดท้ายสิ่งปฏิกูลก็ไหลลงทะเลด้วย  และในวันที่ 26 ต.ค.นี้ นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รมว.ทรัพยากรฯ จะลงพื้นที่กับทีมวิจัยของ ทช.และจะผลักดันให้มีการศึกษาวิจัยและอนุรักษ์วาฬบรูด้าอย่าง ยั่งยืนด้วย นอกจากนี้ จะมีการจัดกิจกรรมประกวดตั้งชื่อวาฬบรูด้าอีกด้วย เพื่อให้ประชาชน เยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และร่วมหวงแหนทรัพยากรทางทะเลของไทย.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.