สาธิตประสานมิตรจัดทดสอบความรู้เตรียมเข้าชั้นเด็กเล็ก
 


สาธิตประสานมิตรจัดทดสอบความรู้เตรียมเข้าชั้นเด็กเล็ก


สาธิตประสานมิตรจัดทดสอบความรู้เตรียมเข้าชั้นเด็กเล็ก

สาธิต ประสานมิตร จัดโครงการทดสอบความรู้เพื่อเตรียมสอบเข้าชั้นเด็กเล็ก...

สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ร่วมกับโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ได้จัดโครงการทดสอบพื้นฐานความรู้เพื่อเตรียมสอบเข้าชั้นเด็กเล็ก (Prasarnmit Pre-test เด็กเล็ก) ประจำปี 2556 เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้ทดสอบด้วยการจำลองสถานการณ์ และบรรยากาศที่ใกล้เคียงกับการทดสอบจริง ผู้ปกครอง ครูผู้สอนสามารถประเมินศักยภาพ ความพร้อม และความสามารถของนักเรียน รวมถึงการนำผลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางพัฒนา ปรับปรุงในจุดที่ต้องแก้ไข

รับสมัครออนไลน์ 25 กันยายน 2556 กำหนดสอบ 17 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) สอบถามได้ที่ 091-496-0975-6 หรือทางเว็บไซต์ www.satitprasarnmit.com/pretest// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.