กทม.หนุนอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์
 


กทม.หนุนอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์


กทม.หนุนอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่9ต.ค.ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.)ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดมุมส่งเสริมการอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์เพื่อความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ ตามโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน  สำหรับการจัดประกวดมุมส่งเสริมการอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์เพื่อความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนและหน่วยงานเป็นกิจกรรมที่ให้หน่วยงานต่างๆออกแบบและจัดมุมหนังสือวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยเกณฑ์ในการตัดสินคือด้านความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดมุมหนังสือและสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดการส่งเสริมการอ่าน และด้านเนื้อหาส่งเสริมความคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทโรงเรียนได้แก่ รางวัลชนะเลิศคือโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย รองชนะเลิศอับดับหนึ่งคือโรงเรียนสงวนหญิงและรองชนะเลิศอันดับสองคือโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สำหรับรางวัลประเภทชุมชน รางวัลชนะเลิศได้แก่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สีเขียว รองชนะเลิศอันดับหนึ่งคือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาจตุรัสจามจุรี รองชนะเลิศอันดับที่สองคือห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้คลองสามวา

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์กล่าวว่ากรุงเทพฯมีนโยบายส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน ตามที่ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลก อีกทั้งวิทยาศาสตร์จะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปได้ โครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์เพื่อความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์นับเป็นสัญญาณอันดีที่มีผู้สนใจเข้าร่วมอย่างมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนไทยยังให้ความสนใจในการอ่านหนังสือกันอยู่มาก และกทม.ก็พร้อมในการดำเนินการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องต่อไป

 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.