หว่านเมล็ดพันธุ์รักการอ่าน 6 เดือน ล้านเล่ม
 


หว่านเมล็ดพันธุ์รักการอ่าน 6 เดือน ล้านเล่ม


หว่านเมล็ดพันธุ์รักการอ่าน 6 เดือน ล้านเล่ม

“ศาสตราจารย์ระพี  สาคริก”  บิดากล้วยไม้ไทย จับมือ “ณัชชา จันทร์เจ้าฉาย” ผอ.สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี รณรงค์คนไทยรักการอ่าน

หนึ่งในภารกิจเร่งด่วนของสังคมไทยคือ การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เด็ก โดยข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ผู้ใหญ่อ่านหนังสือเฉลี่ยน้อยกว่าเด็กเสียอีก ดังนั้น ควรรณรงค์ให้ผู้ใหญ่หันมาอ่านหนังสือกันเยอะขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีของเยาวชนรุ่นใหม่

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติยังบ่งชี้ว่า  ปัจจุบันเด็กไทยมีอัตราการอ่านหนังสือลดลง เฉลี่ยเพียง 2-5 เล่มต่อปี และยิ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซียน เช่น สิงคโปร์ และเวียดนาม ซึ่งมีสถิติการอ่านหนังสือเฉลี่ย 50-60 เล่มต่อปี สอดคล้องกับผลการสำรวจคุณภาพการศึกษาของไทยที่รั้งท้ายในกลุ่มอาเซียน และมีแนวโน้มลดลงในการทดสอบมาตรฐานต่างๆ ภายใต้สมมติฐานว่า พฤติกรรมการอ่านหนังสือมีความสัมพันธ์กับคุณภาพของประชากรและระดับการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยชี้วัดศักยภาพการแข่งขันและฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต


เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แพร่หลายในสังคมไทย และเสริมสร้างคุณภาพประชากร มูลนิธิธรรมดี ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดตัวโครงการนำร่อง  “อ่านล้านเล่มประเทศไทย  One  Million Read  Thailand”  มุ่งสร้างผู้นำการอ่าน  (Thailand  Master  Reader) เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกภาคส่วนของสังคมไทย โดยมีเป้าหมายสร้างสถิติการอ่านหนังสือ 1 ล้านเล่ม ภายในระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค.2556 ถึงเดือน มี.ค.2557

ภายใต้โครงการดังกล่าว จะมีการเฟ้นหาผู้นำการอ่านหลากหลายรูปแบบรวม  10,000  คน  เพื่อแข่งกันสร้างเครือข่ายนักอ่านให้ได้อย่างน้อยกลุ่มละ 100 เล่ม (10,000 คน X 100 เล่ม เท่ากับ 1 ล้านเล่ม) มุ่งสู่เป้าหมายคนไทยอ่านหนังสือ 1 ล้านเล่มในเวลาครึ่งปี โดยผู้นำกลุ่มที่คัดสรรมาร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยผู้นำการเปลี่ยนแปลง, ผู้นำชุมชน, ผู้นำเยาวชน, ผู้นำการศึกษา ตลอดจนผู้นำเพื่อนและครอบครัว โดยผู้นำการอ่านที่สร้างเครือข่ายได้กว้างไกลสุด จะได้รับตำแหน่งผู้นำการอ่านระดับมาสเตอร์่ของไทย “Thailand Master Reader” มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาวัฒนธรรมการอ่านที่ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับความคืบหน้าของการรวบรวมเครือข่ายนักอ่านจะรายงานผลรายวัน ผ่านดัชนีวัดความคืบหน้าทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/OneMillionReadThailand หรือเว็บไซต์ www.onemillionreadthailand.com ผู้สนใจสามารถคลิกดูรายละเอียด และสมัครร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 18 ที่บูธสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี E 03 โซนเพลนนารี่ฮอลล์ ระหว่างวันที่ 16-27 ต.ค.นี้.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.