สัมมนาครู ไทยรัฐวิทยา ภาคกลาง-ตอ. สพฐ.ให้ยึดมั่นการสอน 4ข้อ
 


สัมมนาครู ไทยรัฐวิทยา ภาคกลาง-ตอ. สพฐ.ให้ยึดมั่นการสอน 4ข้อ


สัมมนาครู ไทยรัฐวิทยา ภาคกลาง-ตอ. สพฐ.ให้ยึดมั่นการสอน 4ข้อ

มูลนิธิไทยรัฐ และสมาคมครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคกลาง-ตะวันออก จัดสัมมนาครูในสังกัดประจำปี 56 ที่หัวหิน มีรองเลขาฯ สพฐ.เป็นประธาน ฝากให้ยึดมั่นแนวทางการเรียนการสอน 4 ข้อสร้างเยาวชนของชาติ...

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 10 ต.ค. นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคกลาง-ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 / 2556 ในหัวข้อเรื่อง “Magic Teacher และครูจิตอัจฉริยะ ” ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 9 - 11 ต.ค. จัดโดยมูลนิธิไทยรัฐ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา และสมาคมครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคกลาง-ภาคตะวันออก โดยมีนายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี และนางกมลณิศย์ สุขขี นายกสมาคมครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคกลาง-ภาคตะวันออก กล่าวรายงานการจัดการสัมมนา มีครูในสังกัดเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 384 คน

นายโรจนะ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาว่า ขณะนี้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้มงวดในนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้ตรวจสอบนักเรียนในสังกัดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 6 ว่า มีใครบ้าง และสังกัดโรงเรียนใดที่ไม่สามารถอ่านออก เขียนได้ เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่า มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานออกไป และเข้าศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาจำนวนไม่น้อยที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ซึ่งมองว่ากรณีนี้น่าจะเป็นเรื่องของการอ่าน เขียนไม่คล่องมากกว่า ถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเรียนการสอน ทำข้อสอบได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะเป็น ซึ่งจะต้องมาติวเข้มนักเรียนเหล่านี้กันให้มากขึ้น

"ที่ผ่านมาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ได้มีการเข้มงวดครูที่จะรับเข้ามาเป็นผู้บริหาร และครูผู้สอนเป็นอย่างมาก เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดไทยรัฐวิทยาคงความเป็นโรงเรียนชั้นนำของประเทศไทย จึงขอให้ผู้บริหาร และครูทุกท่านได้ภาคภูมิใจว่า เราคือครูของโรงเรียนชั้นนำ และขอให้ระลึกถึงพระคุณของคุณกำพล วัชรพล ผู้ก่อตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ที่เสียสละกำลังความคิด และกำลังทรัพย์มากมายเพื่อส่งเสริมการศึกษาของประเทศไทย โดยให้ยึดมั่นในแนวทางการเรียนการสอนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 ข้อ ที่จะใช้สร้างเยาวชนของชาติ คือ การเป็นพลเมืองดี การเป็นคนดีศรีไทยรัฐ ส่งเสริมให้รักการอ่าน และส่งเสริมด้านสื่อมวลชนศึกษา"

จากนั้นจึงได้เข้าสู่ขั้นตอนของการสัมมนาในหัวข้อ “Magic Teacher และครูจิตอัจฉริยะ” โดยมี ดร.ปริญเนตร สุวรรณศรี นักยุทธศาสตร์การเรียนรู้ ที่เคยสร้างเยาวชนไทยไปสู่ระดับโลกมาแล้วหลายคน และดร.ขวัญนภา ชูแสง ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับกระบวนทัศน์และการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยใช้ศาสตร์ NLP (Neuro - Linguistic Programming) เป็นวิทยากรบรรยาย โดยการสัมมนาดังกล่าวจะยังคงดำเนินต่อไปอีก 1 วัน โดยมีนางจิรา จิตชาญวิชัย อดีตครู คศ. 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรบรรยาย และจะมีการสรุปประเมินผล มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าสัมมนา และปิดการสัมมนาในวันพรุ่งนี้ (11 ต.ค.).

 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.