ดีเอสไอส่งข้อมูลเพิ่มถึงศธ.ตรวจสอบครูผู้ช่วย
 


ดีเอสไอส่งข้อมูลเพิ่มถึงศธ.ตรวจสอบครูผู้ช่วย


ดีเอสไอส่งข้อมูลเพิ่มถึงศธ.ตรวจสอบครูผู้ช่วย
เมื่อวันที่  2 ต.ค. นายธาริต  เพ็งดิษฐ์  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ)  แถลงผลการดำเนินคดีกรณีทุจริตการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)  โดยล่าสุดจากการสอบสวนพบมีประเด็นส่อทุจริตเพิ่มเติมกรณีผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติไม่ตรงหรือครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ เช่น  ผู้สมัครสอบได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอบหรือหนังสือรับรองสิทธิที่ออกให้โดยคุรุสภาตามคำสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างรวมกันไม่ครบ 3 ปี  สัญญาจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนมีระยะเวลารวมกันไม่ครบ 3 ปี และมีการรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครสอบที่ไม่ชอบด้วยระเบียบกฎหมาย ดังนั้นจึงเชื่อว่าการสอบดังกล่าวมีผู้ที่สมัครสอบมีการยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือขาดคุณสมบัติในการสอบสมัครสอบ

 

เบื้องต้นดีเอสไอทำหนังสือถึงนายจาตุรนต์  ฉายแสง  รมว.ศึกษาธิการในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) แจ้งให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางกาศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา  ดำเนินการตรวจสอบบุคคลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวนกว่า 2,000 คน ว่ามีผู้ใดที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนแล้วได้รับการบรรจุแต่งตั้งบ้าง   เพื่อดำเนินการเอาผิดทางวินัยและอาญาต่อไป
 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.