รมว.ไอซีที เปิดโครงการ “1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย”
 


รมว.ไอซีที เปิดโครงการ “1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย”


รมว.ไอซีที เปิดโครงการ “1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย”

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.ไอซีที ปิดโครงการ 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย จัดโดยดีแทค หวังเด็กไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตใน 3 ปี…

 

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ Inter for All ซึ่งบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศไทยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ภายใน 3 ปี ด้วยสัญญาณคุณภาพ 3G พร้อมแนะนำ Digital Responsibility เพื่อให้ความรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยรวมให้กับประเทศ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังการเรียนรู้อย่างยั่งยืนในระยะยาวที่จะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนของประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย.

 

 

 

 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.