เปิดให้ยืมจักรยานปั่นชมเกาะรัตนโกสินทร์ฟรี
 


เปิดให้ยืมจักรยานปั่นชมเกาะรัตนโกสินทร์ฟรี


เปิดให้ยืมจักรยานปั่นชมเกาะรัตนโกสินทร์ฟรี
น.ส.ปราณี สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร( กทม. )แจ้งว่า กองการท่องเที่ยวได้ดำเนินโครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ ให้บริการยืมจักรยานเพื่อใช้เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์แนวคลองรอบกรุง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีจุดให้บริการทั้งหมด 6 สถานี แบ่งเป็นฝั่งพระนคร 4 สถานี ได้แก่ สถานีสนามหลวง สถานีกองการท่องเที่ยว สถานีป้อมพระสุเมรุ สถานีลานคนเมือง (เยื้องโบสถ์พราหมณ์) และฝั่งธนบุรี 2 สถานี ได้แก่ สถานีวัดอรุณฯ  ถ.อรุณอัมรินทร์ และสถานีใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้า 

การให้บริการจักรยานมีทั้งหมดจำนวน 120 คัน เฉลี่ยสถานีละ 20 คัน ให้บริการในวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 10.00–18.00 น. และวันเสาร์–อาทิตย์ เวลา 09.00–19.00 น. หลักฐานที่ใช้ประกอบการยืมจักรยาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้บริการยืมและคืนในวันเดียวกันเท่านั้น ผู้ใช้บริการสามารถนำจักรยานคืนที่สถานีใดก็ได้ในฝั่งเดียวกัน (ยืมฝั่งพระนคร – คืนฝั่งพระนคร, ยืมฝั่งธนบุรี – คืนฝั่งธนบุรี)   ผู้สนใจสามารถติดต่อขอยืมจักรยานได้ทุกสถานี ตามวัน และเวลาดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โทร. 0 2225 7612-4.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.