เตรียมสร้างมุมหนังสือคนตาบอดในห้องสมุด
 


เตรียมสร้างมุมหนังสือคนตาบอดในห้องสมุด


เตรียมสร้างมุมหนังสือคนตาบอดในห้องสมุด
เมื่อวันที่ 11ก.ย. นายมานิต เตชอภิโชค รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.)เปิดเผยว่า กทม.มีแนวทางในการจัดมุมหนังสือสำหรับผู้พิการทางสายตาในห้องสมุดต่างๆ ซึ่งจะทำการนำร่องในห้องสมุดซอยพระนาง เขตราชเทวี และห้องสมุดสวนลุมพินี โดยภายในห้องสมุดจะมีการจัดมุมสำหรับผู้พิการโดยเฉพาะ ทั้งนี้จะมีหนังสืออักษรเบล และหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยการขอความร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำหนังสือทั้ง 2แบบ สำหรับประเภทหนังสือจะเป็นหนังสือนวนิยาย สารคดี กวีนิพนธ์ เรื่องสั้น และหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรท์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้อย่างครบถ้วน

ทั้งนี้ห้องสมุดอื่นๆที่จะสร้างมุมหนังสือสำหรับผู้พิการทางสายตานั้น จะต้องเป็นห้องสมุดที่อยู่ในย่านชุมชนและผู้พิการสามารถเดินทางมาใช้บริการ ได้อย่างสะดวก ซึ่งกทม.มีเป้าหมายจะสร้างให้คลอบคลุมทั่วกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตามห้องสมุดนำร่องทั้งสองแห่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถให้บริการ ได้ในปี57  นอกจากนี้ในอนาคต กทม.จะทำการสำรวจจำนวนผู้พิการทางสายตา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้สามารถเข้าถึงกับทุกกลุ่มคนและเป็นการสร้าง ความเท่าเทียมกันในสังคม// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.