แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาไทย จาก สอร.
 


แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาไทย จาก สอร.


แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาไทย จาก สอร.

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) เดินหน้าภารกิจหลัก สนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ พร้อมส่งมอบแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาไทย...

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) หรือ TK park เดินหน้าภารกิจหลักส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ พร้อมสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิรูปการเรียนรู้ใหม่ 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นตามหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อบรรจุลงในแท็บเล็ตของโครงการแท็บเล็ตพีซี เพื่อการศึกษาไทย (OTPC) จำนวน 20 รายการ การส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั่วประเทศ ในโครงการ “Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” และการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตหลากหลายรูปแบบ

ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานอนุกรรมการบริหารสำนักงานอุทยานการเรียนรู้และกรรมการบริหาร สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กล่าวว่า สอร.มีภารกิจสำคัญคือการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วประเทศ นอกจากนี้ สอร.ยังมีบทบาทสำคัญ ในฐานะ Innovator and Content Provider ซึ่งมีการพัฒนาองค์ความรู้และสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม โดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ อาทิ E-book Audio book และ Application เป็นต้น 

“การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับบรรจุลงในแท็บเล็ตของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นสื่อการอ่านการเรียนรู้ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 นี้ สอร. ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2556 ซึ่งคัดสรรมาจากสื่อการเรียนรู้หลากหลาย 
ที่ สอร.จัดทำขึ้น ผ่านการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหาสื่อการเรียนรู้ โดยคณะทำงานวิชาการของ สอร. ร่วมกับ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการ สพฐ. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก่อนนำมาดัดแปลงให้เป็นแอพพลิเคชั่น จำนวนทั้งสิ้น 20 รายการ”

สำหรับแอพพลิเคชั่นที่ส่งมอบในวันนี้ มี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่หนึ่ง แอพพลิเคชั่นหนังสือเสียง เป็นนิทานภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงอ่านแบบคาราโอเกะ เกมฝึกทักษะและคำถามท้ายบททบทวนความจำ มี 2 เรื่อง คือ 1.ดอกสร้อยสุภาษิต บทอาขยานสอนอ่านของไทยสมัยก่อน ที่เชื่อมโยงความงดงามของภาษาและคุณค่าความเป็นไทยสู่เด็กยุคปัจจุบัน 2.กระต่ายสามพี่น้อง จากชุดสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ สพฐ. มีเนื้อหาเน้นปลูกฝังคุณธรรมความสามัคคีและความขยันขันแข็ง

 


ประเภทที่ 2 คือ แอพพลิเคชั่นเครื่องดนตรีไทย 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทย สามารถกดฟังเสียงเพลงบรรเลงและเสียงโน้ต เครื่องดนตรีบางชนิดสามารถกดเล่นฟังเสียงแบบโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ สร้างสรรค์เนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทย จำนวน 18 รายการ ได้แก่ จะเข้ ซอด้วง ซออู้ กลองสะบัดชัย ขิมเจ็ดหย่อง ขิมเหล็ก ขิมหลอด ฉิ่ง ฉาบ อังกะลุง เป็นต้น

 

 


นอกจากนี้ ดร.สิริกร ยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า “สอร. มี Content อยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น แผนในปี 2557  
เราจะเดินหน้าพัฒนาแอพพลิเคชั่นสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสาระท้องถิ่น 2-3 ภาษา และร่วมกับ NECTEC พัฒนารูปแบบการใช้งานสำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ด้วย โปรแกรม e-Pub3 ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียนทั่วประเทศ”

 

 


ส่วนโครงการ “Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” ซึ่งเป็นภารกิจด้านส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ ขณะนี้ มีโรงเรียนทั่วประเทศกว่า 3,600 แห่ง เริ่มอ่านหนังสืออย่างจริงจัง และเก็บแบบบันทึกรักการอ่านไว้เพื่อรอผลการตัดสินผู้ชนะในระดับประเทศต่อไป เช่นเดียวกับการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการอบรมและจัดประกวดห้องสมุดมีชีวิตและการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (TK Public Online Library) เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการอ่านการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน.

 

 

 


TK park ส่งมอบแอพพลิเคชั่น เพื่อการศึกษาไทย

ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานคณะอนุกรรมการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) และกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ส่งมอบแอพพลิเคชั่น จำนวน 20 รายการ ที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อบรรจุลงในแท็บเล็ตสำหรับเป็นสื่อการอ่านการเรียนรู้ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ในโครงการแท็บเล็ตพีซี เพื่อการศึกษาไทย (OTPC) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล รอง ผอ.สบร.และ ผอ.สอร. พร้อมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยานการรับมอบ ณ กระทรวงศึกษาธิการ.

 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.