ชวนทำบุญ วัดหน้าวัวใหม่ อยุธยา!
 


ชวนทำบุญ วัดหน้าวัวใหม่ อยุธยา!


ชวนทำบุญ วัดหน้าวัวใหม่ อยุธยา!

ไปทำบุญกันดีกว่า..!

วันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ นอกจากไปเที่ยว กิน ดื่ม เรามีบุญมาฝาก ในกิจกรรมการเททองหล่อพระประธาน ปางจักรพรรดิองค์ใหญ่ที่สุด พระพุทธมหาชนกมุนีศรีสรรเพชญ์ ซึ่งมีหน้าตักถึง 19 เมตร สูงถึง 32 เมตรปางมารวิชัย ทรงเครื่องจักรพรรดิ เททองด้วยทองเหลือง ที่วัดมหาราชธรรมมาราม หรือวัดหน้าวัวใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระเนศวรมหาราชที่ได้ทรงยกกองทัพมาบัญชาการต่อสู้ และโจมตีกองทัพพม่าแตกพ่ายไปหลายครั้ง จนสามารถกอบกู้เอกราชได้เมื่อ 500 ปีที่ผ่านมา ที่ทุ่งมหาราชแห่งนี้น้อยถวายรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่ทรงปกป้องคุ้มครองผืนแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตราบจนทุกวันนี้

ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ได้แก่ พระพรหมเมธี วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร ประธานเททองฝ่ายสงฆ์ได้แก่ พระราชเมธีกรกวี วัดเสนาสนารามวรวิหาร ในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายนนี้ เวลา 13.19 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 08-9761-7111, 08-9685-3818, 08-6763-2469

เป็นอีกหนึ่งบุญที่นำมาบอกต่อกัน.

 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.