ป.ป.ส.รับเป็นเจ้าภาพศึกษายกเลิกกระท่อมเป็นสารเสพติด
 


ป.ป.ส.รับเป็นเจ้าภาพศึกษายกเลิกกระท่อมเป็นสารเสพติด


ป.ป.ส.รับเป็นเจ้าภาพศึกษายกเลิกกระท่อมเป็นสารเสพติด
เมื่อวันที่ 28 ส.ค.ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาธิการ ป.ป.ส.กล่าวหลังจากที่ นายชัยเกษม นิติสิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีการเสนอแนวคิดยกเลิกใบกระท่อมเป็นสารเสพติดเพื่อลดปัญหายาบ้านั้น ว่า เรื่องดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้ป.ป.ส.เป็นเจ้าภาพในการเชิญหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมหารือ ศึกษา และดูผลจากการวิจัยพร้อมทั้งกฎหมายต่างๆของการใช้พืชกระท่อม ซึ่งในสัปดาห์หน้าทางป.ป.ส.จะเชิญองค์การอาหารและยา(อย.) กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัย ประชุมที่สำนักงานป.ป.ส.พร้อมทั้งศึกษากฎหมายของประเทศต่างๆ นำมาประมวล พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งกลุ่มคนบางส่วนก็ใช้พืชกระท่อมเป็นยา โดยส่วนตัวคิดว่าการจะทำให้เรื่องผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมายนั้นสามารถทำได้เป็นเรื่องปกติในกระบวนการยุติธรรมที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง แต่ต้องทำด้วยความรอบคอบรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายและประชาชนเป็นหลัก.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.