ของแพง! คาดสารทจีน คนจับจ่ายน้อยลง
 


ของแพง! คาดสารทจีน คนจับจ่ายน้อยลง


ของแพง! คาดสารทจีน คนจับจ่ายน้อยลง

ม.หอการค้า คาดสารทจีนเงินสะพัด 2,700-2,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3-4%​จากปีก่อน เหตุราคาสินค้าสูงขึ้น ในขณะที่ประชาชนเลือกซื้อของไหว้ในราคาที่ถูกลง...

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินว่าในช่วงเทศกาลสารทจีนปีนี้จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนจากการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเพิ่มขึ้น 3-4%​จากปีก่อน หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,700-2,800 ล้านบาท  จากปีก่อนที่มียอดจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลสารทจีนประมาณ 2,600 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ยอดการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มขึ้นจากราคาสินค้าที่สูงขึ้น เมื่อพิจารณาพฤติกรรมในการจับจ่าย จะพบว่า ความต้องการสินค้าช่วงเทศกาลสารทจีนไม่เพิ่มขึ้น โดยประชาชนเลือกซื้อของเซ่นไหว้ในราคาที่ถูกลง ในขณะที่ปริมาณของที่ใช้ในการเซ่นไหว้เท่าเดิม หรือเรียกได้ว่าประชาชนประหยัดมากขึ้น เพราะส่วนหนึ่งประชาชนมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีนัก เห็นได้การจับการใช้สอยในช่วงวันวิสาขบูชา และเทศกาลวันแม่ที่ผ่านมา มีการจับจ่ายน้อยลงอยู่ที่ 3-4%  จากต้นปีในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีนและวาเลนไทน์ ที่มีการจับจ่ายสูงถึง 7-10% ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในประเทศ ทำให้ประชาชนอยากเก็บเงินสดมากขึ้น.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.