แสตมป์ทรงคุณค่าแห่งราชวงศ์
 


แสตมป์ทรงคุณค่าแห่งราชวงศ์


แสตมป์ทรงคุณค่าแห่งราชวงศ์
ในโอกาสครบ 130 ปีแห่งการก่อตั้งกิจการไปรษณีย์โทรเลข บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน แสดงตราไปรษณียากรระดับโลก หรือ เวิลด์ แสตมป์ ขึ้นระหว่างวันที่ 2-12 ส.ค.นี้ ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดย อานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ประธานอำนวยการจัดงานแสดงตราไปรษณียากรโลก กล่าวว่า ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์การจัดงาน พร้อมทั้งพระราชทานสิ่งสะสมส่วนพระองค์มาร่วมจัดแสดงด้วย ภายในงานซึ่งจัดในแนวคิดศิลปะและความสุข (Art and Happiness) มีการนำเสนอคอลเลกชั่นแสตมป์ที่เกี่ยวกับงานศิลปะอันเป็นมรดกโลก ท่ามกลางบรรยากาศของศิลปะแขนงต่าง ๆ อันหลากหลายอย่างมีสีสันด้วย โดยงานแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกระหว่างวันที่ 2-8 ส.ค. เป็นงานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. 2556 ซึ่งประเทศไทยได้รับการรับรองจากสหพันธ์ตราไปรษณียากรระหว่างประเทศให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-14 ส.ค.นิทรรศการสิ่งประกวดตราไปรษณียากรจะเปลี่ยนเป็นเรื่องราวของกิจการไปรษณีย์ไทย

สำหรับไฮไลต์ของงานแสดงตราไปรษณียากรโลกที่โดดเด่นคือ นิทรรศการรอยัล อาร์ท นำเสนอพระอัจฉริยภาพด้านงานศิลปะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นองค์อัครศิลปิน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในฐานะที่ทรงเป็นองค์อัคราภิรักษ์ศิลปิน และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นองค์วิศิษฎ์ศิลปิน รวมถึงของสะสมส่วนพระองค์ ภาพวาด 12 นักษัตรต้นแบบ

เมธินทร์ ลียากาศ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร ผู้ที่ได้มีโอกาสถวายการรับใช้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการจัดระเบียบแสตมป์ส่วนพระองค์ กล่าวว่า การจัดแสดงในส่วนนี้มีการนำภาพวาดฝีพระหัตถ์ต้นฉบับจำนวน 8 ภาพมาจัดแสดง รวมถึงภาพพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่วาดโดย อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต จำนวน 6 แบบที่เป็นต้นแบบของแสตมป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จะออกจำหน่ายวันที่ 12 ส.ค. มาจัดแสดงภายในงาน ส่วนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นของสะสมที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายจากประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศอาเซียน และภาพวาดฝีพระหัตถ์ 12 นักษัตรที่เป็นต้นแบบ ภาพวาดฝีพระหัตถ์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ รวมถึงไปรษณียบัตรส่วนพระองค์

“การผลิตแสตมป์ของไทยต้องได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระเจ้าแผ่นดิน และพระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์นับแต่รัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา ทรงให้ความสำคัญกับดวงตราไปรษณียากรมาก ทรงมีพระราชวินิจฉัยในแสตมป์แต่ละชุดที่จะออกมาวางจำหน่าย หรือในกรณีที่มีความผิดพลาดทรงมีพระราชวินิจฉัยเตือน ถือว่าทุกพระองค์ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อวงการไปรษณีย์ของไทย และเจ้านายหลายพระองค์ทรงเป็นนักสะสมดวงตราไปรษณียากร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงสะสมแสตมป์ทั้งของไทย และต่างประเทศ ทรงมีแสตมป์หลายร้อยเล่ม นอกจากแสตมป์ของไทยแล้วมีแสตมป์ของสหราชอาณาจักร และแสตมป์ของประเทศจีน รวมถึงไปรษณียบัตรส่วนพระองค์ที่มีมากมายทีเดียว นอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นอีกพระองค์ที่ทรงสะสมแสตมป์จำนวนมาก” เมธินทร์ กล่าว.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.