ชาวมหาสารคาม แห่ซื้อ "ต้นเข้าพรรษา" เพื่อตัดดอกไปบูชาพระในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
 


ชาวมหาสารคาม แห่ซื้อ "ต้นเข้าพรรษา" เพื่อตัดดอกไปบูชาพระในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา


 ชาวมหาสารคาม แห่ซื้อ

 

 
ผู้สื่อข่าวรายงานจากตลาดพรรณไม้หน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ว่า ในช่วงก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประชาชนในพื้นที่ต่างพากันมาเลือกซื้อพรรณไม้ เพื่อปลูกประดับตกแต่งบ้าน บางส่วนมาเลือกซื้อพันธุ์ไม้ยืนต้นที่ชื่อเป็นมงคล เช่น พะยูง พยอม ยางนา ประดู่ มะค่า ไปถวายวัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา นอกจากนี้ มีประชาชนบางส่วนมาเลือกซื้อต้นเข้าพรรษา เพื่อที่จะตัดดอกไปบูชาพระ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาด้วย โดยราคาขายต้นเข้าพรรษา จำหน่ายในราคาถุงละ 20 บาท

 
สำหรับต้นเข้าพรรษา ดอกมีสีชมพู ตามท้องถิ่นอื่นๆ เรียกว่า “หงส์เหิน” โดยดอกเข้าพรรษาจะบานในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.