เผยโฉมแสตมป์ประวัติศาสตร์ ชุด “อัคราภิรักษศิลปิน”
 


เผยโฉมแสตมป์ประวัติศาสตร์ ชุด “อัคราภิรักษศิลปิน”


เผยโฉมแสตมป์ประวัติศาสตร์ ชุด “อัคราภิรักษศิลปิน”
วันนี้(19 ก.ค.) นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ขอส่งข่าวดีถึงนักสะสมแสตมป์ และผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะ เตรียมพบกับสุดยอดงานศิลป์บนดวงตราไปรษณียากรชุดพิเศษมหามงคล “อัคราภิรักษศิลปิน” ซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2555 เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะพระองค์ทรงเป็น “ศิลปินยิ่งใหญ่  ผู้ปกปักรักษางานศิลปะ” โดยได้อัญเชิญพระสาทิสลักษณ์ของพระองค์ท่าน จากฝีมือการวาดของ นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี2543 จำนวน 6 ภาพ มาออกแบบเป็นตราไปรษณียากร “อัคราภิรักษศิลปิน” เป็นชุดดวงตราไปรษณียากรไทย ลำดับที่ 999  พร้อมอัญเชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ มาประดิษฐานที่ด้านบนของแผ่นตราไปรษณียากร
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า ได้กำหนดรูปแบบการจำหน่ายตราไปรษณียากร “อัคราภิรักษศิลปิน”  ออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ 1. บัตรตราไปรษณียากรที่ระลึก (ชุดเล็ก) ราคาจำหน่ายชุดละ 600 บาท จำนวน 190,000 ชุด 2.สมุดภาพเฉลิมพระเกียรติ (ชุดใหญ่) ราคาจำหน่าย 3,600 บาท จำนวน 10,000 ชุด โดยจะเริ่มเปิดจองวันที่ 3  สิงหาคม 2556  ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและชมภาพตัวอย่างที่งดงาม ได้ทาง www.culture.go.th
นายชาย  กล่าวอีกว่า  นอกจากนี้ สวธ. ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ได้จัดการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม  ในหัวข้อ “อารยะ...วัฒนธรรมไทย” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำภาพถ่ายมาเป็นสื่อที่สร้างความตระหนักให้คนไทยทุกคนเห็นความสำคัญและสาระคุณค่าที่แท้จริงของมรดกภูมิปัญญาไทย   ผลปรากฎว่า รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ นายสัญชัย  ลุงรุ่ง : ชื่อภาพ เมรุนกหัสดีลิงค์ โดยจะแสดงผลงานภาพถ่ายดังกล่าวในวันที่ 5 สิงหาคมนี้ ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.