มูลนิธิมายา โคตมี ยืนยันสานต่อโครงการอดีตพระมิตซูโอะ
 


มูลนิธิมายา โคตมี ยืนยันสานต่อโครงการอดีตพระมิตซูโอะ


มูลนิธิมายา โคตมี ยืนยันสานต่อโครงการอดีตพระมิตซูโอะ
วันนี้ (18 ก.ค.) นางสาวสุจิตรา  หิรัญพฤกษ์  ประธานมูลนิธิมายา โคตมี  ได้จัดส่งเอกสารแถลงแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังการลาสิกขาของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก โดยน.ส.สุจิตรา ระบุว่า โครงการและงานทั้งหมดที่พระอาจารย์ได้ดำริให้มูลนิธิดำเนินการนั้น คณะกรรมการมูลนิธิฯและทีมอาสาสมัคร ยินดีและเต็มใจสานต่อทั้งหมดทุกโครงการ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่เด็กชนบทที่ยากไร้ ซึ่งได้มอบทุนนี้มายาวนานถึง 25 ปี โครงการทอผ้าด้วยเครื่องทอซาโอริเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิที่เริ่มมานานเกือบ10 ปี โครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะ โครงการโรงเรียนวัดป่า ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในชุมชนบริเวณวัดสุนันทวนารามได้เข้ามาเรียนรู้ชีวิตวิถีพุทธ  รวมทั้งโครงการจัดอบรมปฎิบัติธรรมที่จัดให้แก่กลุ่มบุคคลทั่วไป จัดเฉพาะสำหรับเด็ก และสำหรับผู้สูงวัย ก็มีตารางการอบรมทั้งปีเรียบร้อยแล้ว  ส่วนงานจัดทำหนังสือธรรมะเพื่อเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังคงดำเนินการอยู่ แต่จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนผู้เขียนไปตามความเหมาะสม

สำหรับโครงการที่มีผลในวงกว้างมากที่สุด คือ โครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะ เป็นโครงการระยะยาว 5 ปี ตั้งแต่ปี 2555-2560 ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่มูลนิธิฯได้นำหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก แจกให้นักเรียนอ่านวันละ 1 เล่ม ก่อนที่ครูจะเริ่มการสอนตามปกติ  ตามสโลแกนของโครงการว่า 5 นาที สมองใส จิตใจดี  ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ2,318 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 1.5 ล้านคน ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด มีทั้งโรงเรียนคริสต์ และมีโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สมัครเข้าร่วมโครงการด้วย และแม้ว่าภายหลักการลาสิกขาของพระอาจารย์ ทำให้มี3-4โรงเรียนขอระงับหรือชะลอโครงการออกไป แต่ก็ไม่มีผลกระทบมากนัก แต่ขณะนี้โครงการยังไม่ได้เปิดรับสมัครเพิ่ม

“มูลนิธิมายา โคตมี เป็นมูลนิธิที่มีพันธกิจด้านการศึกษา เยาวชนและเผยแผ่ธรรมะ กรรมการทุกท่านมีความเห็นตรงกันที่จะทำโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพราะทุกโครงการเป็นการสร้างเยาวชนให้มีปัญญาและคุณธรรมควบคู่กันไป เป็นงานเพิ่มพลังทำดีให้สังคม เราจึงควรตอบแทนพระคุณครูบาอาจารย์ด้วยการสานต่อโครงการ แม้พระอาจารย์จะไม่อยู่เป็นผู้นำของเรา แต่ท่านได้ให้แนวทางและหลักธรรมประจำใจไว้กับพวกเราทุกคน เชื่อว่าท่านจะอนุโมทนายินดี เมื่อเห็นงานต่างๆ ที่ท่านริเริ่มไว้ดำเนินการต่อไป ตามเจตนารมณ์ของท่าน ”  น.ส.สุจิตรา  กล่าว

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดโครงการต่างๆ ได้ที่ มูลนิธิฯ โทร0-2368-3991, 08-5662-5490   หรือที่ www.facebook.com / มูลนิธิมายา โคตมี หรือหากต้องการทราบรายละเอียดโครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะดูได้ที่   www.facebook.com/ ILA เพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะ// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.