ทริปแอดไวเซอร์ เผยวัดยอดนิยมในประเทศไทย
 


ทริปแอดไวเซอร์ เผยวัดยอดนิยมในประเทศไทย


ทริปแอดไวเซอร์ เผยวัดยอดนิยมในประเทศไทย

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) กรุงเทพฯ

ทริปแอดไวเซอร์ เผยรายชื่อวัดยอดนิยมในประเทศไทย เนื่องในเดือน ก.ค.จะมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 2 วัน ที่พุทธศาสนิกชนจะไปทำบุญและนมัสการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดย 5 วัดดังอยู่ในกรุงเทพฯ อีก 3 วัดอยู่ใน จ.เชียงใหม่ รวมทั้ง วัดฉลอง จ.ภูเก็ต และวัดพระใหญ่ ที่เกาะสมุย...

พุทธศาสนา เป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งในวิถีชีวิตของคนไทย ในเดือนกรกฎาคมปีนี้จะมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 2 วันด้วยกัน ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะไปทำบุญและนมัสการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ปีนี้ตรงกับวันที่ 22 กรกฎาคม หรือวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงพระปฐมเทศนาหรือการแสดงธรรมเป็น ครั้งแรก วันเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม ยังเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งที่พระสงฆ์จะพักประจำอยู่ที่วัด หรือ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝน  ประเพณีการแห่เทียนพรรษาเป็นกิจกรรมทางศาสนาที่ถือปฏิบัติและจัดขึ้นทั่ว ภูมิภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดอุบลราชธานี

ทริปแอดไวเซอร์  (http://th.tripadvisor.com)  เว็บไซต์ท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดในโลก ได้ทำการรวบรวมวัดยอดนิยมในประเทศไทย ซึ่งได้รับการแนะนำโดยนักเดินทางทั่วโลก ผ่านทางเว็บไซต์ทริปแอดไวเซอร์ สำหรับการไปทำบุญและนมันสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) กรุงเทพฯ

วัดเก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่มีความยาวตลอดทั้งองค์ 46 เมตร  นักเดินทางของทริปแอดไวเซอร์ กล่าวว่า “ขนาดของพระพุทธไสยาสน์นี้สามารถสะกดให้คุณหยุดนิ่งอยู่ในภวังค์ไปชั่วขณะ และตะลึงในความงดงาม รวมถึงภาพจิตรกรรมบนฝาผนังและหน้าต่างก็ยังสวยงามด้วยเช่นกัน”


วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร (วัดอรุณ) กรุงเทพฯ
เป็นวัดในกรุงเทพฯ ที่ได้รับการลงความเห็นว่ามีชื่อเสียงและถูกถ่ายภาพมากที่สุด  พระปรางค์วัดอรุณมีความสูง 70 เมตร ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบและกระจกสีต่างๆ และมีนักเดินทางได้กล่าวถึงวัดอรุณฯ ไว้ว่า “เป็นสถานที่ที่มีความสงบ  สวยงามจับใจ และถ้าคุณได้ขึ้นไปถึงบนยอดพระปรางค์โดยบันไดที่สูงชัน คุณจะได้มองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามน่าตื่นตาตื่นใจ”


วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) กรุงเทพฯ
ตั้งอยู่บริเวณชั้นในของพระบรมมหาราชวัง เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต พระพุทธรูปอันทรงคุณค่าคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมาตั้งแต่พ.ศ. 1944 นักเดินทางรายหนึ่งของทริปแอดไวเซอร์ กล่าวว่า “รายละเอียดการออกแบบองค์พระแก้วมรกตเป็นงานฝีมือที่แสดงให้เห็นถึงความรักและศรัทธาของคนไทยที่มีต่อพระแก้วมรกต”


วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ ที่ใช้เวลาในการเดินทางเพียง 30 นาที วัดพระธาตุแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับยอดดอยสุเทพ  สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 1929 และนักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นบันไดนาค 309 ขั้น หรือจะเลือกขึ้นรถกระเช้าลอยฟ้าเพื่อไปนมัสการองค์พระเจดีย์  นักเดินทางรายหนึ่งของทริปแอดไวเซอร์ให้ความเห็นว่าทำไมเธอจึงชื่นชอบวัดแห่งนี้มาก “มีบางสิ่งที่พิเศษและสงบ องค์พระเจดีย์งดงามน่าประทับใจมาก”


วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปทองคำ ที่หล่อด้วยทองคำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูงเกือบ 5 เมตร และมีน้ำหนักรวมประมาณ  5.5 ตัน  พระพุทธรูปที่วัดไตรมิตรแห่งนี้ถูกพบโดยบังเอิญในขณะที่กำลังมีการเคลื่อนย้าย  ทำให้พระพุทธรูปตกกระแทกพื้น ส่งผลให้ปูนที่หุ้มกระเทาะออก เผยให้เห็นเนื้อทองคำบริสุทธิ์ จึงมีการลอกปูนออกทั้งองค์ แล้วนำขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิหารมาจนถึงปัจจุบันนี้  “เรารู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อได้เห็นพระพุทธรูปทองคำที่หล่อจากทองคำแท้ๆ ฉันสัมผัสได้ถึงความสงบเมื่อเข้าไปในพระวิหารที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปที่งดงามอย่างน่าอัศจรรย์ นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์อยู่ในบริเวณวัดที่บอกเล่าถึงประวัติที่มาขององค์พระพุทธรูปอีกด้วย” นักท่องเที่ยวรายหนึ่งของทริปแอดไวเซอร์ได้อธิบายไว้ว่าทำไมวัดแห่งนี้ถึงเป็นสถานที่ที่ควรไปเยี่ยมชมและสักการะ

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) กรุงเทพฯ

วัดแห่งนี้ เป็นที่รู้จักกันในชื่อ ภูเขาทอง ซึ่งหมายถึงภูเขาสูง ทั้งยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเกาะรัตนโกสินทร์โดยรอบ  ภูเขาทองสูงประมาณ 80 เมตร ภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและได้ต้อนรับผู้ที่มาสักการบูชาตลอดทั้งปี เช่นนักเดินทางรายหนึ่งที่ได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า “ฉันรู้สึกตื่นเต้นที่ได้มองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของเมือง เจดีย์ทองคำบนยอดนั้นสวยงามอลังการมาก”

 


วัดพระใหญ่ เกาะสมุย
นอกเหนือจากหาดทรายอันสวยงามแล้ว วัดพระใหญ่ เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีความโดดเด่น และเป็นสัญลักษณ์บน      เกาะสมุย เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปโบราณที่มีความสูงถึง 12 เมตร ที่สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2515  และมีนักท่องเที่ยวของทริปแอดไวเซอร์รายหนึ่งกล่าวว่า “ เป็นองค์พระพุทธรูปที่สวยงามและเป็นเรื่องน่ามหัศจรรย์มากที่มีบางสิ่งที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้อยู่บนเกาะเล็กๆ แห่งนี้” 

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
ก่อสร้างในช่วงศตวรรษที่ 14 และ 15 และมีอายุยาวนานกว่า 600 ปีมาแล้ว วัดเก่าแก่แห่งนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย ดังเช่นนักเดินทางรายหนึ่งที่ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า “วัดเจดีย์หลวงมีครบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่สะดวก เป็นวัดที่มีความสงบร่มรื่น มีประวัติศาสตร์ที่สำคัญ และมีพระภิกษุที่มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ถึงวิถีปฏิบัติของพระภิกษุและคำสอนในพระพุทธศาสนา”

วัดฉลอง จังหวัดภูเก็ต
วัดฉลอง ก่อสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ต นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จะเดินทางมานมัสการหลวงพ่อแช่ม และหลวงพ่อช่วง ผู้ก่อตั้งวัดฉลอง ซึ่งชาวบ้านเลื่อมใสและศัรทธาหลวงพ่อทั้งสองเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีชื่อเสียงทางด้านการปรุงยาสมุนไพร และช่วยเหลือชาวภูเก็ตต่อสู้กับพวกชาวจีน (อั้งยี่) กรรมกรเหมืองแร่ที่ได้ก่อเหตุจลาจลในช่วงปีพ.ศ. 2419  นักท่องเที่ยวของทริปแอดไวเซอร์รายหนึ่งกล่าวว่า “เป็นวัดที่มีความสวยงาม ตระการตา มีทั้งอุโบสถ และเจดีย์ที่สำคัญ โดยเฉพาะพระมหาธาตุเจดีย์ที่ประดิษฐสถานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า มีความอลังการเป็นอย่างยิ่ง”

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระสิงห์สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ามหาพรหมา และเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ วัดแห่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบล้านนา นักเดินทางชาวไทยได้กล่าวถึงวัดพระสิงห์แห่งนี้ว่า “ถึงแม้วัดจะอยู่ใกล้กับตัวเมือง แต่ยังคงไว้ซึ่งความเงียบสงบและร่มรื่น มีความงดงามทางศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ”

 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.