สภา กทม.ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 


สภา กทม.ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร


สภา กทม.ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

การประชุมสภากรุงเทพมหานคร ในวันนี้ (17ก.ค.) มีนายประพนธ์ เนตรรังษี รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 1 เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมฯ ได้พิจารณาญัตติของ นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง เรื่องขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหายาเสพติดในกรุงเทพมหานคร

นายสุทธิชัย กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหายาเสพติดอยู่ในขั้นวิกฤต และการแพร่ระบาดได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งก่อให้เกิดอาชญากรรม ซึ่งที่ประชุมได้มีการอภิปรายถึงปัญหาดังกล่าวอย่างกว้างขวาง

ด้าน นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ชี้แจงว่า ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดอย่างมาก โดยได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้น้อยลง และหมดไปอย่างจริงจัง หลังจากนี้ กรุงเทพมหานครจะเร่งศึกษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้น ซึ่งเป็นการตัดขั้นตอนยาเสพติดที่จะแพร่หลายต่อไป เพื่อทำให้กรุงเทพมหานครปราศจากยาเสพติด และทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในญัติติดังกล่าว พร้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการทั้งหมด 16 คน ไปศึกษาและดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป

 


// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.