ดส.นำเด็กหนีเรียน เข้าอบรมธรรมะ
 


ดส.นำเด็กหนีเรียน เข้าอบรมธรรมะ


ดส.นำเด็กหนีเรียน เข้าอบรมธรรมะ
   เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 17 ก.ค. ที่กก.ดส.บช.น. พ.ต.อ.นภันต์วุฒิ เลี่ยมสงวน ผกก.ดส. พ.ต.ท.สำเริง ส่งเสียง รอง ผกก. พ.ต.ต.ภาสกร ไชยทวีวงศ์ สว.กก.ดส. และเจ้าหน้าที่กก.ดส.  นำเด็กนักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.3 อายุระหว่าง 12-15 ปี รวม 73 คน เป็นนักเรียนชาย 41 คน นักเรียนหญิง 32 คน ซึ่งประพฤติตนไม่เหมาะสม มาที่กก.ดส.บช.น. ภายหลังเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจได้แบ่งกำลังออกตรวจตามสถานที่สุ่มเสี่ยงมั่วสุม ในเขตที่รับผิดชอบ ในกทม. อาทิ สวนสาธารณะ ร้านเกมส์คอมพิวเตอร์ ห้างสรรพสินค้าต่างๆ  โดยออกตรวจตั้งแต่เวลา 10.00 – 13.00 น. ซึ่งเป็นเวลาเรียนตามปกติ

โดย พ.ต.อ.นภันต์วุฒิ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวเด็กและเยาวชนมา ทำการว่ากล่าวตักเตือน ที่โรงพักวิถีพุทธ ภายในที่ทำการในกก.ดส. เพื่อให้รู้ว่าการหนีเรียนเป็นสิ่งไม่ดี เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนที่ประพฤติไม่เหมาะสม รวมทั้ง จัดทำบันทึกประวัติ และให้เข้าสู่กระบวนการนั่งสมาธิ สงบจิตใจ ทบทวนสิ่งทีได้กระทำ เพื่อปรับปรุงพฤติกรรม โดยจัดกิจกรรมการบรรยายเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม ตามโครงการ “ส่งเสริมพุทธศาสนาและจริยธรรมเชิงรุก” ของกก.ดส. พร้อมกับสื่อถึงภาพเหตุการณ์ที่ใช้เตือนสติ รู้ถึงบาป บุญ คุณ โทษ ด้วยหลักธรรมะ นอกจากนี้ ยังได้นิมนต์พระมหานัฐดิษฐ นิรุติเมธี จากวัดปรินายก มาเทศน์อบรมอีกด้วย โดยใช้เวลาอบรมประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง  ก่อนจะแจ้งทางโรงเรียน และผู้ปกครองให้มารับตัวกลับต่อไป.
 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.