เขตตลิ่งชันจัดงานอนุรักษ์-สืบสานเพลงไทย-ลูกทุ่ง - เขตอยากบอก
 


เขตตลิ่งชันจัดงานอนุรักษ์-สืบสานเพลงไทย-ลูกทุ่ง - เขตอยากบอก


เขตตลิ่งชันจัดงานอนุรักษ์-สืบสานเพลงไทย-ลูกทุ่ง - เขตอยากบอก
นางชนัญยา จาดชนบท ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน แจ้งว่า สำนักงานเขตตลิ่งชันกำหนดจัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานเพลงไทยลูกทุ่งขึ้น เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ เพลงไทยลูกทุ่งให้คงอยู่ตลอดไป โดยกำหนดจัดงานขึ้นหมุนเวียนไปในสถานที่สำคัญในพื้นที่เขตฯเป็นจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
       
ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ที่วัดพิกุล, 19 กรกฎาคม 2556 วัดอินทราวาส (ประดู่), 26 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนฉิมพลี และ 8 สิงหาคม ณ สำนักงาน เขตตลิ่งชัน โดยมีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมากมายร่วมขับร้องเพลง เช่น หลิว อาจาริยา, ดาว มยุรี, อ.ชินกร ไกรลาส, พร้อม 3 น้า (น้าโย่ง น้าพวง น้านง) งานเริ่ม 18.00–23.00 น. สำนักงานเขตตลิ่งชันจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วมเข้าชมฟรีตลอดงาน.



// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.